top of page

กกต.รับรองครบแล้ว 500 สส.แบ่งเป็น


"เราไม่สนใจเรื่องการเมือง หากพบใครมีการกระทำผิดในภายหลัง กฎหมายให้อำนาจ กกต.สามารถสอยได้ใน 1 ปี!!!

โดยวันที่ 19 มิถุนายน 2566 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และนางสาวสุรณี ผลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง แถลงข่าวประเด็น "การประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2566" ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page