top of page

กกต.รับรอง"ชัชชาติ"ผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนใหม่ ขณะเจ้าตัวเดินสายถ่ายรูปกับผู้สนับสนุนอย่างสบายใจ

การเมืองสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร่ข่าวเลขที่ 136/2565 วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

การประกาศผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 รับรองสก.ไปแล้วหลายเขต ดังรายชื่อ
ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page