top of page

กทพ. จัดกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ

และกิจกรรมการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ทางพิเศษเฉลิมมหานคร

ESG

(26 มิถุนายน 2566) เวลา 10.00 น. นายพิศาล ไทยสม ผู้อำนวยการฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ และกิจกรรมการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ณ บริเวณโรงเรียนนนทรีวิทยา เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

นายพิศาล ไทยสม ผู้อำนวยการฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน กทพ. กล่าวว่า กทพ. ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการเสริมสร้างสังคมในพื้นที่ใต้เขตทางและรอบเขตทางพิเศษ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งสามัคคี ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างชุมชนรอบเขตทางพิเศษ และ กทพ.ให้เป็นไปอย่างยั่งยืนลดพื้นที่เสี่ยง และจัดทำการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษ รวมถึงให้ความช่วยเหลือในกรณีเกิดอัคคีภัย กทพ. จึงได้มีนโยบายจัดกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ และการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษขึ้นในวันนี้ กทพ. ต้องขอขอบคุณความร่วมมือจาก สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งมหาเมฆ ชุมชนวัดช่องลม ชุมชนคลองขวาง และโรงเรียนนนทรีวิทยา ที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง โดยในการนี้ กทพ. ให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมถึงสาธิตและฝึกซ้อมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (First Aid & CPR) พร้อมทั้งได้มอบอุปกรณ์ถังดับเพลิง ให้กับชุมชนวัดช่องลม จำนวน 10 ถัง ชุมชนคลองขวาง จำนวน 10 ถัง และมอบอุปกรณ์กีฬา จำนวน 1 ชุด พร้อมถังดับเพลิง จำนวน 10 ถัง ให้กับโรงเรียนนนทรีวิทยา อีกด้วย


“กิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ และกิจกรรมการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในวันนี้ เป็นการแสดงให้เห็นว่าการทางพิเศษฯ กับชุมชนรอบเขตทางพิเศษ มีความร่วมมือที่ดีต่อกัน ผมหวังว่ากิจกรรมในวันนี้จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างการทางพิเศษฯ และชุมชนรอบเขตทางพิเศษ ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ลดพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้ชุมชนช่วยกันดูแลพื้นที่รอบเขตทางพิเศษ โดยการทางพิเศษฯ ก็จะจัดกิจกรรมดี ๆ อย่างนี้ต่อไป” นายพิศาลฯ กล่าวในท้ายที่สุด


Comentarios


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page