top of page

กทพ. จัดกิจกรรมกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ

และกิจกรรมการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยทางพิเศษศรีรัช


เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา นายพิศาล ไทยสม ผู้อำนวยการฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ และกิจกรรมการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษศรีรัช ณ บริเวณใต้ทางพิเศษ ทางเข้าวัดมหาพฤฒาราม แขวงสี่พระยา เขตบางรักกรุงเทพมหานคร

นายพิศาล ไทยสม ผู้อำนวยการฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน กทพ. กล่าวว่า กทพ. ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการเสริมสร้างสังคมในพื้นที่ใต้เขตทางและรอบเขตทางพิเศษ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งสามัคคี ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดี ให้เกิดขึ้นระหว่างชุมชนรอบเขตทางพิเศษ และ กทพ. ให้เป็นไปอย่างยั่งยืนลดพื้นที่เสี่ยง และจัดทำการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษ รวมถึงให้ความช่วยเหลือในกรณีเกิดอัคคีภัย กทพ. จึงได้มีนโยบาย จัดกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ และการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษขึ้นในวันนี้ กทพ. ต้องขอขอบคุณความร่วมมือจาก สำนักงานเขตบางรัก สถานีตำรวจนครบาลบางรัก และสถานีดับเพลิงบางรัก ให้ความอนุเคราะห์และความร่วมมืออย่างดียิ่ง โดยในการนี้ กทพ. ให้ความรู้พร้อมทั้งสาธิตการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นละการช่วยฟื้นคืนชีพ (First Aid & CPR) พร้อมทั้งได้มอบอุปกรณ์ถังดับเพลิงจำนวน 35 ถัง โดยได้มอบให้กับชุมชนวัดมหาพฤฒาราม จำนวน 7 ถัง ชุมชนหลังวัดแจ่มฟ้า จำนวน 7 ถัง ชุมชนตรอกห้านาย จำนวน 7 ถัง ชุมชนตลาดสดเพชรพลอย จำนวน 7 ถัง และชุมชนวัดม่วงแคมัสยิดฮารูณ จำนวน 7 ถัง ในการนี้ยังได้มอบอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม และโรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้า อีกด้วย


“ กิจกรรมกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ และกิจกรรมการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในวันนี้ เป็นการแสดงให้เห็นว่าการทางพิเศษฯ กับชุมชนรอบเขตทางพิเศษมีความร่วมมือที่ดีต่อกัน ผมหวังว่ากิจกรรมในวันนี้จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างการทางพิเศษฯ และชุมชนรอบเขตทางพิเศษ ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ลดพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้ชุมชนช่วยกันดูแลพื้นที่รอบเขต ทางพิเศษ โดยการทางพิเศษฯ ก็จะจัดกิจกรรมดี ๆ อย่างนี้ต่อไป” นายพิศาลฯ กล่าวในท้ายที่สุด


コメント


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page