top of page

กทพ. จัดกิจกรรมฝึกซ้อมการป้องกันอัคคีภัยแก่ชุมชนใต้ทางด่วน!

คมนาคม-ขนส่ง


กทพ. จัดกิจกรรมกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษและกิจกรรมการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 . นายประมวลรัตน์ จินณรงค์ รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ และกิจกรรมการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ณ บริเวณลานเอนกประสงค์หมู่บ้านเทพานิเวศน์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ​


นายประมวลรัตน์ จินณรงค์ รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน กทพ. กล่าวว่า การทางพิเศษฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการเสริมสร้างสังคมในพื้นที่ใต้เขตทางและรอบเขตทางพิเศษ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งสามัคคี ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างเทศบาลตำบลเทพารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ และการทางพิเศษแห่งประเทศไทยให้เป็นไปอย่างยั่งยืนลดพื้นที่เสี่ยง และจัดทำการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษ รวมถึงให้ความช่วยเหลือในกรณีเกิดอัคคีภัย การทางพิเศษฯ จึงได้มีนโยบายจัดกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ และการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษขึ้นในวันนี้ กทพ. ต้องขอขอบคุณความร่วมมือจาก เทศบาลตำบลเทพารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ ให้ความอนุเคราะห์ และความร่วมมืออย่างดียิ่ง โดยในการนี้ กทพ. ได้มอบอุปกรณ์ ถังดับเพลิง จำนวน 70 ถัง ให้กับชุมชนบางปูนคร จำนวน 20 ถัง ชุมชนเทพานิเวศน์ จำนวน 20 ถัง โรงเรียนอนุบาลเทพารักษ์ 1 จำนวน 20 ถัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเทพารักษ์ จำนวน 5 ถัง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทพารักษ์ จำนวน 5 ถัง อีกด้วย


“ กิจกรรมกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ และกิจกรรมการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในวันนี้ เป็นการแสดงให้เห็นว่าการทางพิเศษฯ กับชุมชนรอบเขตทางพิเศษมีความร่วมมือที่ดีต่อกัน ผมหวังว่ากิจกรรมในวันนี้จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างการทางพิเศษฯ และชุมชนรอบเขตทางพิเศษ ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ลดพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้ชุมชนช่วยกันดูแลพื้นที่รอบเขต ทางพิเศษ โดยการทางพิเศษฯ ก็จะจัดกิจกรรมดี ๆ อย่างนี้ต่อไป” นายประมวลรัตน์ฯ กล่าวในท้ายที่สุด

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page