top of page

กทพ.จัดกิจกรรมให้ความรู้-การฝึกซ้อมป้องกันระงับอัคคีภัยและสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ

คมนาคม-ขนส่ง

กทพ. จัดกิจกรรมการให้ความรู้ และการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยและสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ ในเขตทางพิเศษเฉลิมมหานคร ประจำปี 2565

วันที่23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวรปรัชญ์ พ้องพงษ์ศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนาและรักษาเขตทาง 2 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในกิจกรรมการให้ความรู้ และการฝึกซ้อมป้องกัน และระงับอัคคีภัยและสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ ในเขตทางพิเศษ เฉลิมมหานคร ประจำปี 2565 ณ บริเวณชุมชนหัวโค้ง เขตคลองเตย

นายวรปรัชญ์ พ้องพงษ์ศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนาและรักษาเขตทาง 2 กทพ. กล่าวว่า กทพ. ได้ตระหนักและให้ความสำคัญ ในการเสริมสร้างสังคมในพื้นที่ใต้เขตทาง และรอบเขตทางพิเศษให้เป็นสังคมคุณภาพ จึงได้จัดกิจกรรมการให้ความรู้ และการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยและสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ ในเขตทางพิเศษเฉลิมมหานคร ประจำปี 2565 เพื่อให้เกิด ความเข้มแข็ง สร้างความสัมพันธ์ อันดีและก่อให้เกิดความสามัคคี ที่จะมีส่วนร่วมในการป้องกัน และระงับอัคคีภัยแก่พื้นที่เขตทางพิเศษและทรัพย์สินของประชาชนบริเวณใกล้เคียง โดยในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากชุมชนหัวโค้ง ชุมชนน้องใหม่ และชุมชนร่มเกล้า ในการนี้ กทพ. ได้มอบถังดับเพลิง รวมทั้งสิ้น 60 ถัง และมอบแผ่นบันทึกการสาธิตขั้นตอน และวิธีการดับเพลิงเบื้องต้น และเอกสารแผ่นพับเกี่ยวกับการให้ความรู้ และฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยอีกด้วย

“กิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ และการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย ในวันนี้ เป็นการแสดงให้เห็นว่าการทางพิเศษฯ กับชุมชนรอบเขตทางพิเศษมีความร่วมมือที่ดีต่อกัน ผมหวังว่ากิจกรรมในวันนี้ จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างการทางพิเศษฯ และชุมชนรอบเขตทางพิเศษ ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ลดพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้ชุมชน ช่วยกันดูแลพื้นที่รอบเขต ทางพิเศษ โดยการทางพิเศษฯ ก็จะจัดกิจกรรมดี ๆ อย่างนี้ต่อไป” นายวรปรัชญ์ฯ กล่าวในท้ายที่สุดコメント


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page