top of page

กทพ.ดำเนินการทดสอบปรับเปลี่ยนทิศทางการจราจรบนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2566


คมนาคม-ขนส่ง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จะดำเนินการทดสอบปรับเปลี่ยนทิศทางการจราจร และปรับปรุงระบบจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษช่องจราจรแบบ Pass Through บนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ทิศทางจากพระราม 2 มุ่งหน้าไปทางพิเศษบูรพาวิถี บางนา ชลบุรี และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 บางปะอิน เพื่อลดการตัดกระแสการจราจรบริเวณหน้า - หลัง ด่าน ฯ บางแก้ว 2 ทางออก 1 และทางออก 2 รวมถึงบริเวณจุดเชื่อมต่อไปทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 บางปะอิน ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2566 เวลา 00:01 น. เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีความต้องการใช้ทางพิเศษบูรพาวิถี มุ่งหน้าบางนา รถทุกประเภทให้ใช้ด่าน ฯ บางแก้ว 2 ทางออก 1 ช่องทางที่ 1 - 3 และชำระค่าผ่านทาง ฯ ณ ด่าน ฯ ปลายทางออก และหากผู้ใช้ทาง ฯ ที่ต้องการเดินทางไปบางปะอิน หรือชลบุรี แล้วเข้าช่องทางผิดไปทางพิเศษบูรพาวิถี บางนา ให้ตรงไปด่าน ฯ บางนา กม.6 (ขาเข้า) ใช้ช่องทาง 1 - 4 เพื่อกลับรถ

2. ผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีความต้องการเดินทางไปบางปะอินให้ใช้ด่าน ฯ บางแก้ว 2 ทางออก 1 สำหรับรถขนาด 6 ล้อขึ้นไปใช้ช่องทางที่ 4 - 5 ตรงไปชำระค่าผ่านทาง ฯ ช่องทางที่ 7 - 8 และสำหรับรถขนาด 4 ล้อ ใช้ช่องทางที่ 9 - 12 เพื่อชำระค่าผ่านทาง ฯ และเดินทางต่อบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ไปยังบางปะอิน

3. ผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีความต้องการใช้ทางพิเศษบูรพาวิถี มุ่งหน้าชลบุรี รถทุกประเภทให้ใช้ด่าน ฯ บางแก้ว 2 ทางออก 2 ช่องทางที่ 1 - 4 และชำระค่าผ่านทาง ฯ ณ ด่าน ฯ ปลายทางออก และ หากผู้ใช้บริการทาง ฯ ที่ต้องการเดินทางต่อบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ไปยังบางปะอิน แล้วเข้าช่องทางผิด ไปใช้ทางพิเศษบูรพาวิถี ชลบุรี ให้ใช้ทางออกหมายเลข 10 ทางลงลาดกระบัง - บางพลี เพื่อกลับรถ

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปถนนเทพรัตน หรือถนนบางนา-ตราด มุ่งหน้าบางนา และมุ่งหน้าชลบุรี สามารถใช้ด่าน ฯ บางแก้ว 3 ได้ตามปกติ

กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้ กทพ. ได้มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายบอกทางเพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางพิเศษ ทราบล่วงหน้า

ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page