top of page

กทพ.ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปีพุทธศักราช 2566


พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ตามที่ขอรับพระราชทาน เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดโยธานิมิต ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2566 เวลา 10.00 น.

โดยมี นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง กทพ. ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดตราด รวมถึงประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธี สำหรับการทอดผ้าพระกฐินพระราชทานครั้งนี้ ได้รับการบริจาคอนุโมทนาเป็นยอดเงินจำนวนทั้งสิ้น 3,839,239.80 บาท (สามล้านแปดแสนสามหมื่นเก้าพันสองร้อยสามสิบเก้าบาทแปดสิบสตางค์)تعليقات


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page