top of page

กทพ. ร่วมกับ เทศบาลตำบลบางเมือง พัฒนาพื้นที่เขตทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

คมนาคม-ขนส่ง

วัน25 พฤษภาคม 2565 ณ บริเวณซอยร่มเย็น ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ร่วมกับ เทศบาลตำบลบางเมือง พัฒนาพื้นที่เขตทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

จากการที่ กทพ. ได้ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เขตทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) บริเวณซอยร่มเย็น ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ปรากฏว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าว มีลักษณะเป็นพื้นที่เปิดโล่งไม่มีรั้วกั้นแนวเขตทางพิเศษ เป็นเหตุทำให้มีผู้บุกรุกนำเศษขยะมูลฝอยมาทิ้งเป็นจำนวนมาก ซึ่งทำให้เกิดความสกปรก ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยอีกทั้งยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานและเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัย จึงจำเป็นต้องดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยและพัฒนาพื้นที่บริเวณดังกล่าว ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ไม่เกิดอันตรายกับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง โดยเทศบาลตำบลบางเมือง ได้ให้ความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ รถขุดตัก และรถบรรทุกเก็บขยะ พร้อมอุปกรณ์ ร่วมกับ กทพ. พัฒนาพื้นที่บริเวณดังกล่าว


การพัฒนาพื้นที่เขตทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ระหว่าง กทพ. กับเทศบาลตำบลบางเมือง และชุมชนรอบเขตทางพิเศษ ในวันนี้ นับเป็นการสร้างความสัมพันธ์ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ลดพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้ชุมชนช่วยกันดูแลพื้นที่รอบเขตทางพิเศษอีกด้วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center โทร 1543 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page