top of page

กทพ.เปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชน โครงการทางพิเศษสายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ จังหวัดภูเก็ตครั้งที่2

อัปเดตเมื่อ 21 ธ.ค. 2565

คมนาคม-ขนส่ง


กทพ. เปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชน โครงการทางพิเศษสายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2 (ผลการคัดเลือกรูปแบบทางเลือกที่เหมาะสม)


วันที่ 19 ธันวาคม 2565 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (ผลการคัดเลือกรูปแบบทางเลือกที่เหมาะสม) โครงการทางพิเศษสายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ จังหวัดภูเก็ต

โดยมี นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และนายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการประชุม พร้อมด้วย นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม บอลรูม 1 ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จังหวัดภูเก็ต


โดยการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงผลการศึกษาของโครงการในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะผลการคัดเลือกแนวเส้นทาง และรูปแบบทางแยกต่างระดับของโครงการ โดยเชิญกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ทั้งหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่โครงการเข้าร่วมประชุม ร่วมกับการประชุมทางไกล ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีผู้สนใจ เข้าร่วมในการประชุมประมาณ 500 คน

นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่ากทพ. เผยว่า มี 2 โครงการใหญ่ที่จะดำเนินการใน จ.ภูเก็ต ได้แก่ ทางด่วนสายกะทู้-ป่าตอง (เฟสแรก) ซึ่งโครงการนี้ใช้เวลาประมาณ 10 ปีในการริเริ่มจนกระทั่งสัมฤทธิ์ผล โดยขณะนี้ กทพ. ได้ประกาศเชิญชวนเอกชนมาร่วมลงทุน ถือได้ว่าการสร้างทางด่วนในภูเก็ต 4 กิโลเมตร(กม.) แรกได้เริ่มขึ้นแล้ว

นายสุรเชษฐ์ กล่าวต่อว่า หลังจากนี้จะเริ่มทางด่วน สายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ ระยะทางประมาณ 30 กม. ซึ่งจะเร่งกระบวนการต่างๆ ให้เร็วขึ้นจากปกติด้วยระบบราชการจะใช้เวลา 10 ปี ให้เหลือ 2 ปีในการเริ่มโครงการ (ติดตามรายละเอียดตามคลิปแนบ)

"สืบเนื่องจากโครงการฯ ได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การปฐมนิเทศโครงการ) เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมาเพื่อรับรู้ รับทราบข้อมูลความเป็นมาของโครงการ รวมทั้งเหตุผลและความจำเป็นในการพัฒนาโครงการตลอดจนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาโครงการ และการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (ผลการคัดเลือกรูปแบบทางเลือกที่เหมาะสม) โครงการทางพิเศษสายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยมีรายละเอียดดังนี้


การทบทวนแนวเส้นทางโครงการในช่วงเมืองใหม่-เกาะแก้วนี้ ได้พิจารณาแนวเส้นทางโครงการตามการออกแบบเดิมของกรมทางหลวงมาดำเนินการออกแบบกรอบรายละเอียดต่อไป สำหรับแนวเส้นทางในการต่อขยายเข้าสู่กะทู้ จะพิจารณาให้การเดินทางจากจุดเริ่มต้นโครงการสู่กะทู้เป็นแนวทางหลัก บริเวณ กม.19+975 เบี่ยงขวา และมุ่งสู่ทิศใต้ เป็นทางยกระดับบนถนนวิชิตสงครามและผ่านพื้นที่เมืองกะทู้ โดยมีจุดสิ้นสุดเชื่อมต่อกับทางพิเศษสายกะทู้ -ป่าตอง ส่วนทางที่เข้าเชื่อมกับทางหลวงหมายเลข 4024 บริเวณเกาะแก้วเป็นทางเชื่อมบรรจบ เนื่องจากโครงการเป็นทางพิเศษจึงต้องมีการควบคุมการเข้าออกเต็มรูปแบบ (Full Control of Access) โดยการกั้นรั้วและให้เข้า-ออกทางหลักของโครงการได้เฉพาะจุดที่กำหนด โดยออกแบบเป็นทางพิเศษขนาด 4 ช่องจราจร ช่องละ 3.50 เมตร มีทางบริการทั้ง 2 ฝั่งของทางพิเศษให้ประชาชนในพื้นที่สามารถสัญจรได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ถูกทางพิเศษปิดกั้นโดยออกแบบทางบริการฝั่งละ 2 ช่องจราจร แบบวิ่งสวนทิศทางจราจร รวมเขตทาง 80 เมตร เท่ากับเขตทางตามการออกแบบเดิม


การศึกษาและคัดเลือกรูปแบบทางแยกต่างระดับที่เหมาะสมของโครงการ ซึ่งมีทางแยกต่างระดับที่สำคัญจำนวน 5 แห่ง ได้แก่ 1. ทางแยกต่างระดับเมืองใหม่ เชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 4026 (จุดเริ่มต้นโครงการ) 2. ทางแยกต่างระดับบ้านดอน เชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 4030 ออกแบบทางหลักเป็นสะพานข้ามทางหลวงหมายเลข 4030 3.ทางแยกต่างระดับม่าหนิก 1 เชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 4025 ออกแบบเป็น Trumpet Interchange 4. ทางแยกต่างระดับม่าหนิก 2 เชื่อมต่อระหว่างทางหลักและทางร่วมบรรจบเป็น System Interchange มีลักษณะเป็นทางแยกต่างระดับรูปตัว Y และ 5.ทางแยกต่างระดับบางคู เชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 4024 (จุดสิ้นสุดทางร่วมบรรจบ) มีลักษณะเป็นทางแยกต่างระดับรูปตัว Y“การประชุมในวันนี้ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อมูลความเป็นมาของโครงการ แนวเส้นทางโครงการ การออบแบบรูปแบบโครงการ และผลการศึกษาการคัดเลือกแนวเส้นทางโครงการและรูปแบบการพัฒนาของโครงการ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาโครงการ


ทั้งนี้ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้มุ่งมั่นที่จะดำเนินการพัฒนาทางพิเศษเส้นนี้ ให้มีความเหมาะสมทั้งทางด้านจราจร ด้านวิศวกรรม ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน ด้านสิ่งแวดล้อม โดยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน แนวเส้นทางโครงการได้ใช้ผลการศึกษาที่กรมทางหลวงได้วางแนวเส้นทางไว้ในปี 2559 และได้เชื่อมต่อเส้นทางไปสู่ทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง ที่จะดำเนินการก่อสร้างภายในปี 2566 เพื่อให้จังหวัดภูเก็ตมีระบบทางพิเศษที่รองรับการขยายตัวของการเดินทางทั้งประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาจากทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อเตรียมการในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพงาน EXPO ที่จะมีขึ้นในปี 2571 ด้วย” นายสุรเชษฐ์ฯ กล่าวในท้ายที่สุด


สำหรับโครงการทางด่วน สายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ มีระยะทางประมาณ 30 กม. เบื้องต้นมีมูลค่าลงทุนโครงการ 30,456 ล้านบาท แบ่งเป็น ค่าจัดกรรมสิทธิ์ 17,054 ล้านบาท และค่าก่อสร้าง 13,402 ล้านบาท


การก่อสร้างทางหลักเป็นทางระดับดิน ขนาด 4 ช่องจราจร ช่วงผ่านชุมชนเป็นทางยกระดับ และช่วงผ่านภูเขาเป็นอุโมงค์ขนาด 4 ช่องจราจร(ไป-กลับ) ความยาว 1.8 กม.


อนึ่ง แนวเส้นทางเบื้องต้น มี 3 สายซึ่งมีข้อดี-ข้อเสียต่างกันโดยพบว่าสายที่ 2 มีความเหมาะสมมากที่สุด (ตามแผนที่แนบ)
Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page