top of page

กทพ. แจ้งการปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราวบริเวณถนนสุขสวัสดิ์ ฝั่งขาออกกรุงเทพมหานคร

คมนาคม-ขนส่ง


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคมได้ว่าจ้าง กิจการร่วมค้า ไอทีดี-วีซีบี (ITD-VCB Joint Venture) ประกอบด้วย บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้รับจ้างผู้ดําเนินการก่อสร้าง โครงการทางพิเศษสายพระราม3 – ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกสัญญาที่ 3 จะดำเนินการปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราวบริเวณถนนสุขสวัสดิ์ ฝั่งขาออกกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ช่องชิดเกาะกลางถนน ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนทดแทนระหว่างการก่อสร้างโครงการฯ

ทั้งนี้ กทพ. ได้มีการติดตั้งป้ายเตือนก่อนถึงพื้นที่ดําเนินการและติดตั้ง ไฟสัญญาณต่าง ๆ ป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรพร้อมไฟวับวาบ เพื่อให้ สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางทราบ

กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณจราจรต่าง ๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้หากมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-405-4896 ตั้งแต่ 08.00-19.00 และ 062-912-6211 ตลอด 24 ชั่วโมง

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page