top of page

กทพ.แจ้งการปิดและเบี่ยงการจราจรชั่วคราวบนทางพิเศษเฉลิมมหานครบริเวณทางลงสะพานพระราม9ฝั่งขาออกกรุงเทพฯ

คมนาคม-ขนส่ง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคมได้ว่าจ้าง กิจการร่วมค้า ไอทีดี-วีซีบี (ITD-VCB Joint Venture) ประกอบด้วย บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้รับจ้างผู้ดําเนินการก่อสร้าง โครงการทางพิเศษสายพระราม3 – ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกสัญญาที่ 3 แจ้งปิดและเบี่ยงการจราจรชั่วคราวบนทางพิเศษเฉลิมมหานครช่วงทางลงสะพานพระราม 9 ฝั่งขาออกกรุงเทพฯ เพื่อก่อสร้างคานขวางของโครงการฯ ดังนี้


1. ปิดเบี่ยงจราจรบริเวณด้านซ้ายทาง จำนวน 1 ช่องจราจร เพื่อดำเนินการติดตั้งคานขวาง MLP16-15 ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 – 21 กุมภาพันธ์ 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง

2. ปิดเบี่ยงจราจรบริเวณด้านซ้ายทาง จำนวน 2 ช่องจราจร เพื่อดำเนินการติดตั้งคานขวาง MLP16-14 ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 – 12 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. - 04.00 น.


ทั้งนี้ กทพ. ได้มีการติดตั้งป้ายเตือนก่อนถึงพื้นที่ดําเนินการและติดตั้งไฟสัญญาณต่าง ๆ ป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรพร้อมไฟวับวาบ เพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางทราบ


กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณจราจรต่าง ๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้หากมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-405-4896 ตั้งแต่ 08.00-19.00 และ 062-912-6211 ตลอด 24 ชั่วโมง

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page