top of page

กทพ. แจ้งความคืบหน้าโครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก

คาดว่าจะเปิดบริการได้ภายในปี 2567

คมนาคม-ขนส่ง


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ดำเนินโครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวน รอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน ปี 2562 โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการฯ อยู่ที่ กม. 13+000 ของถนนพระราม 2 ก่อสร้างเป็นทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร ซ้อนทับไปตามแนวเกาะกลางถนนพระราม 2 ในทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนถึงดาวคะนอง จากนั้นแนวเส้นทางจะเบนไปทางขวาเข้าซ้อนทับกับทางพิเศษเฉลิมมหานครและข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระราม 9 โดยจะก่อสร้างสะพานขึงขนาด 8 ช่องจราจร ซึ่งมีความยาวช่วงกลางสะพาน 450 เมตร ขนานอยู่ทางด้านทิศใต้ของสะพานพระราม 9 จากนั้นแนวเส้นทางจะเชื่อมต่อกับทางพิเศษศรีรัชและทางพิเศษเฉลิมมหานครบริเวณทางแยกต่างระดับบางโคล่ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดโครงการฯ มีระยะทางรวม 18.7 กิโลเมตร โครงการฯ มีทางขึ้น - ลง จำนวน 7 แห่ง โดยแบ่งงานก่อสร้างออกเป็น 5 สัญญา ประกอบด้วย งานโยธา จำนวน 4 สัญญา และงานระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง ระบบควบคุมจราจรและระบบสื่อสาร จำนวน 1 สัญญา โดยมีความก้าวหน้าในการก่อสร้าง ดังนี้

สัญญาที่ 1 เป็นทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร มีจุดเริ่มต้นที่ กม. 13+000 ของถนนพระราม 2 ถึง กม. 6+600 ของถนนพระราม 2 ระยะทางรวมประมาณ 6.4 กิโลเมตร โดยมีความก้าวหน้าของโครงการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ดังนี้

- แผนงานสะสม 1.02%

- ผลงานสะสม 1.46%

- เร็วกว่าแผน +0.44%

ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงานเสาเข็มเจาะ งานรื้อย้ายสาธารณูปโภค งานวาง Barrier กั้นพื้นที่ก่อสร้าง โดยจะดำเนินการจัดช่องจราจรใหม่ บนถนนพระราม 2 ทั้ง 2 ทิศทาง ตั้งแต่ กม.(ทล.) 10+000 ถึง กม.(ทล.) 8+467 (บริเวณทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนถึงโลตัสพระราม 2) ช่วงวันที่ 27 เมษายน ถึง 15 พฤษภาคม 2565

สัญญาที่ 2 เป็นทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร มีจุดเริ่มต้นที่ กม.6+600 ของถนนพระราม 2 ถึงบริเวณทางแยกต่างระดับดาวคะนอง ระยะทางรวมประมาณ 5.3 กิโลเมตร โดยมีความก้าวหน้าของโครงการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ดังนี้

- แผนงานสะสม 33.20%

- ผลงานสะสม 38.80%

- เร็วกว่าแผน +5.60%

ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงานติดตั้ง Precast Crosshead และ Precast Segment อย่างต่อเนื่อง โดยมีการเบี่ยงจราจรฝั่งขาเข้าและขาออก ฝั่งละ 2 ช่องจราจร ในช่วงเวลา 22.00 น. ถึง 04.00 น. ต้องขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้

สัญญาที่ 3 เป็นงานก่อสร้างทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจรคร่อมตามแนวทางพิเศษเฉลิมมหานครช่วงดาวคะนอง-สุขสวัสดิ์-ราษฎร์บูรณะ ระยะทางรวมประมาณ 5 กิโลเมตร โดยมีความก้าวหน้าของโครงการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ดังนี้

- แผนงาน 1.02%

- ผลงาน 2.05%

- เร็วกว่าแผน +1.03%

ขณะนี้จะดำเนินการก่อสร้างฐานรากเสาตอม่อ ช่วง กม. 15+545 ถึง กม. 15+621 โดยจะทำการปิดเบี่ยงจราจรบริเวณถนนสุขสวัสดิ์ และซอยสุขสวัสดิ์ 50 ตลอด 24 ชั่วโมง

สัญญาที่ 4 เป็นงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ขนาด 8 ช่องจราจร มีความยาวช่วงกลางสะพาน 450 เมตร สิ้นสุดที่ทางแยกต่างระดับบางโคล่ ระยะทางรวมประมาณ 2 กิโลเมตร ความก้าวหน้าของโครงการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 เป็นดังนี้

- แผนงาน 61.50%

- ผลงาน 71.73%

- เร็วกว่าแผน +10.21%

โครงการฯ จะปิดเบี่ยงเฉพาะช่องทางฉุกเฉินบนสะพานพระราม 9 (ขาออก) เพื่อทำการก่อสร้างคานรองรับพื้นสะพาน (Cross Head) โดยจะปิดเบี่ยงช่องจราจรตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 ถึงวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565

สัญญาที่ 5 (งานระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง ระบบควบคุมจราจร และระบบสื่อสาร) อยู่ระหว่างปรับปรุงร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างให้ระบบจัดเก็บค่าผ่านทางเป็นระบบอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) บริเวณตู้เก็บค่าผ่านทาง ซึ่งเป็นระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและจะช่วยในการระบายการจราจรหน้าด่านฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสอดคล้องและสามารถเชื่อมต่อกับระบบจัดเก็บค่าผ่านทางของโครงการทางยกระดับบนถนนทางหลวงหมายเลข 35 ของกรมทางหลวงในอนาคต

ทั้งนี้ คาดว่าทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก จะสามารถก่อสร้างแล้วเสร็จ พร้อมเปิดให้บริการได้ในปี 2567

ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page