top of page

กทพ.แจ้งปิดเบี่ยงการจราจร เพื่อดำเนินงานปรับปรุงรอยต่อผิวจราจรทางพิเศษกาญจนาภิเษก(บางพลี-สุขสวัสดิ์)

คมนาคม-ขนส่ง

กทพ. แจ้งปิดเบี่ยงการจราจร เพื่อดำเนินงานปรับปรุงรอยต่อผิวจราจรทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) และทางพิเศษบูรพาวิถี

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ว่าจ้าง กิจการร่วมค้า DW เพื่อดำเนินงานปรับปรุงรอยต่อผิวจราจร ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) และทางพิเศษบูรพาวิถี จึงมีความจำเป็นจะต้องปิดเบี่ยงการจราจรบนทางพิเศษดังกล่าว จำนวน 5 จุด เพื่อดำเนินงานปรับปรุงรอยต่อผิวจราจร โดยมีรายละเอียดดังนี้


1.บริเวณหลังด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษปากน้ำ 3 ฝั่งมุ่งหน้าปากน้ำทิศทางสุขสวัสดิ์ - บางพลี ทางพิเศษกาญจนาภิเษก ช่องจราจรซ้ายและขวา วันที่ 9 มี.ค. 2566 เวลา 22.00 น. ถึงวันที่ 24 มี.ค. 2566 เวลา 24.00 น.


2.บริเวณแยกทางขึ้นด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษปากน้ำ 1 และ 2 มาจากฝั่งปากน้ำทางพิเศษกาญจนาภิเษก ช่องจราจรซ้ายและขวา วันที่ 24 มี.ค. 2566 เวลา 22.00 น. ถึงวันที่ 6 เม.ย. 2566 เวลา 24.00 น.


3.บริเวณหลังด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษวงแหวนรอบนอก (บางแก้ว) มุ่งหน้าบางปะอิน ทิศทางชลบุรี - บางนา ทางพิเศษบูรพาวิถี ช่องจราจรซ้ายและขวา วันที่ 19 เม.ย. 2566 เวลา 22.00 น. ถึงวันที่ 5 พ.ค. 2566 เวลา 24.00 น.


4.บริเวณทางหลัก กม.12+700 A ทิศทางบางพลี - สุขสวัสดิ์ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก ช่องจราจรซ้ายและไหล่ทางซ้าย วันที่ 11 พ.ค. 2566 เวลา 22.00 น. ถึงวันที่ 14 พ.ค. 2566 เวลา 24.00 น.


5.บริเวณทางหลัก กม.12+700 A ทิศทางบางพลี – สุขสวัสดิ์ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก ช่องจราจรขวาและกลาง วันที่ 18 พ.ค. 2566 เวลา 22.00 น. ถึงวันที่ 21 พ.ค. 2566 เวลา 24.00 น.


ทั้งนี้ กทพ. ได้มีการติดตั้งป้ายเตือนก่อนถึงพื้นที่ดำเนินการและติดตั้ง ไฟสัญญาณต่าง ๆ ป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรพร้อมไฟวับวาบ เพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางพิเศษทราบ

กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณจราจรต่าง ๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้หากมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณวรรณชนะ นุชเจริญ (วิศวกรโครงการ) โทร 081-198-3837 ตลอด 24 ชั่วโมง

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page