top of page

กทพ.แจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทางพิเศษเฉลิมมหานครบริเวณทางขึ้นมุ่งหน้าไปดาวคะนองขาออก ครั้งละ 15นาที


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคมได้ว่าจ้าง กิจการร่วมค้า ไอทีดี-วีซีบี (ITD-VCB Joint Venture) ประกอบด้วย บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้รับจ้างดําเนินการก่อสร้าง โครงการทางพิเศษสายพระราม3 – ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกสัญญาที่ 3 แจ้งการปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราว บนทางพิเศษเฉลิมมหานคร บริเวณทางขึ้นมุ่งหน้าไปดาวคะนอง ขาออกกรุงเทพฯ ครั้งละไม่เกิน 15 นาที เพื่อดำเนินการติดตั้งคานขวางของโครงการฯ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 00.01-04.00 น.

กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือนสัญญาณจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง หากมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-405-4896 ตั้งแต่ 08.00-19.00 น. และ 062-912-6211 ตลอด 24 ชั่วโมง


Commentaires


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page