top of page

กทพ. Confirm ความปลอดภัยโชว์สถิติ " Zero Fatalities " จากการทำงานกว่า 6.6 ล้านชั่วโมงการทำงาน

พร้อมเดินหน้าเร่งสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 -ดาวคะนอง -วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครฯ ตลอดทั้งเส้น


ตามที่กรมทางหลวง โดย นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง ได้ออกประกาศหยุดงานก่อสร้างทุกโครงการบนถนนพระราม 2 ในระหว่างวันที่ 8-12 สิงหาคม 2565 เป็นเวลา 5 วัน เพื่อตรวจสอบขั้นตอนการทำงานให้มีความปลอดภัยสูงสุด และได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ถนนพระรามที่ 2 เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุขึ้นหลายครั้งในเส้นทางดังกล่าว ซึ่งถือเป็นเส้นทางที่มีการจราจรหนาแน่นและเป็นเส้นทางหลักในการคมนาคมลงสู่ภาคใต้ และขอความร่วมมือให้ กทพ. กำชับ กวดขันผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ให้ดำเนินการภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้าง อย่างเคร่งครัด

ต่อมาเมื่อวันที่่ 12 สิงหาคม 2565 นายพรพรต สุริยนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรการด้านความปลอดภัยของ โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกสัญญาที่ 1 และ สัญญาที่ 2 โดยมีนายอธิวัฒน์ บุญเจริญ ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมทางพิเศษ 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ กทพ. ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง และ ตัวแทนผู้รับจ้าง กทพ. ให้การต้อนรับ ซึ่ง กทพ.ได้นำเสนอมาตรการความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนถนนพระราม 2 ให้กรมทางหลวงได้รับทราบแนวทางปฏิบัติงานของ กทพ. และได้ลงพื้นที่ตรวจสอบภาคสนามร่วมกัน โดยมีข้อแนะนำให้ กทพ. ดำเนินการเพิ่มเติมบางบริเวณเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และให้หยุดงานก่อสร้างบนถนนพระราม 2 ในส่วนของกรมทางหลวงออกไปอีก 2 วันในส่วนของ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการ ได้มีการจัดประชุมหารือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องถึงการดำเนินการกวดขันตามมาตรการความปลอดภัยดังกล่าว รวมถึงการเร่งปูพรมการก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ระยะทางรวม 18.7 กิโลเมตร ทั้ง 5 สัญญา ทั้งโครงการตลอด 24 ชั่วโมง โดยปัจจุบันมีความก้าวหน้าทั้งโครงการคิดเป็นร้อยละ 33.46 ซึ่งเร็วกว่าแผนงานที่กำหนดร้อยละ 5.14 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กทพ. ได้เพิ่มมาตรการความปลอดภัยขณะก่อสร้างให้รัดกุมทุกขั้นตอน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุแก่ประชาชนที่สัญจรในบริเวณดังกล่าว ขอให้ประชาชนโปรดเข้าใจเพราะอาจทำให้การจราจรหนาแน่นกว่าปกติ ทั้งนี้ขอยืนยันมาตรการป้องกันความปลอดภัยในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน เช่นบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน เครื่องมือ/เครื่องจักร ขั้นตอนวิธีการทำงานก่อสร้าง ตลอดจนการการประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ประชาชนได้ทราบล่วงหน้า โดยมีบริเวณที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานก่อสร้าง ดังนี้ จุดที่ 1 - ปิดและเบี่ยงการจราจรบริเวณเกาะกลางถนนพระราม 2 กม.ที่ 6+000 ถึง กม.12+000 ตั้งแต่วันนี้ ถึง เดือนตุลาคม 2567 จุดที่ 2 - ปิดและเบี่ยงการจราจรบริเวณเกาะกลางถนนพระราม 2 กม.ที่ 6+000 ถึง กม.1+000 ตั้งแต่วันนี้ ถึง เดือนเมษายน 2567 จุดที่ 3 - ปิดและเบี่ยงการจราจรบริเวณหลังด่านสุขสวัสดิ์ ขาเข้ากรุงเทพฯ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2566 จุดที่ 4 - ปิดและเบี่ยงการจราจรช่องทางซ้ายช่วงทางลงสะพานพระราม 9 ขาเข้า (ฝั่งธนบุรี) ตั้งแต่เดือนกันยายน 2565 ถึง เดือนมิถุนายน 2566 จุดที่ 5 - ปิดและเบี่ยงการจราจรช่องทางซ้ายช่วงทางลงสะพานพระราม 9 ขาเข้า (ฝั่งกรุงเทพฯ) ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มีนาคม 2566 จุดที่ 6 - ปิดเบี่ยงจราจรบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษดาวคะนอง ตั้งแต่เดือนกันยายน2565 ถึง เดือนธันวาคม 2566


“ การทางพิเศษฯ ขอ confirm ว่าที่ผ่านมา กทพ. ได้มีการดำเนินงานก่อสร้างทั้งโครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ด้วยมาตรการความปลอดภัย และวิธี ขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดโดยนับตั้งแต่เริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการนี้ นับรวมชั่วโมงการทำงานทั้งสิ้น 6,616,568 ชั่วโมง จนปัจจุบันยัง ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต ถือได้ว่าเป็น “ Zero Fatalities " อย่างไรก็ตามนับจากนี้ กทพ.จะได้เร่งดำเนินโครงการ ซึ่งจำเป็นจะต้องปิด และเบี่ยงการจราจรหลายจุดตามที่กล่าวมาอาจจะทำให้ผู้ที่สัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวไม่ได้รับความสะดวก ซึ่ง กทพ.ต้องขออภัย และหวังว่าประชาชนที่ใช้เส้นทางบนถนนพระราม 2 จะเข้าใจในความมุ่งมั่นในการดำเนินงานเพื่อความสะดวกในการเดินทางของทุกท่านในอนาคต ” นายสุรเชษฐ์ กล่าวในท้ายที่สุด

ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page