top of page

กทม.วอนคนใจบุญแจกอาหารคนไร้บ้านในจุดบริการที่กำหนดร่วมสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณถ.ราชดำเนิน

ชุมชนเมือง-ท้องถิ่น


วันที่ 9 ม.ค.66 นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อติดตามการดำเนินการจัดระเบียบการแจกอาหารบริเวณถนนราชดำเนินกลาง ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร

สำนักงานเขตพระนครได้ดำเนินการจัดระเบียบการแจกอาหารบริเวณถนนราชดำเนินกลาง โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับผู้ใจบุญที่นำอาหารมาแจกให้แก่คนไร้บ้านบริเวณถนนราชดำเนินกลาง ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลท้องที่ สำนักพัฒนาสังคม และองค์กรภาคีเครือข่าย พร้อมให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกผู้ใจบุญให้ไปแจกอาหารบริเวณจุดบริการที่กำหนดไว้ เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยกำหนดจุดแจกอาหารไว้ 2 จุด คือ จุดที่ 1 บริเวณใต้สะพานพระปิ่นเกล้า ถนนราชินี ระหว่างเวลา 08.00 น.-17.00 น. จุดที่ 2 บริเวณซอยสาเก ถนนอัษฎางค์ ระหว่างเวลา 17.00 น.-22.00 น. พร้อมทั้งได้จัดทำแบบแสดงความประสงค์บริจาคอาหารเพื่อคนไร้บ้าน

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page