top of page

กรณีศึกษาจีน!กับการเปลี่ยนผ่านพลังงานไฟฟ้า ที่ยังคงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


โดยการไฟฟ้าแห่งประเทศจีนเข้าร่วมการประชุม COP28

พร้อมเผยรายงานว่าด้วยการส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เมื่อเร็ว ๆนี้ มีเวทีการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change) ครั้งที่ 28 หรือ COP28 ได้มีขึ้นที่เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยในวันเปิดการประชุมนั้น การไฟฟ้าแห่งประเทศจีน (State Grid Corporation of China) ในนามของบริษัทพลังงานจีน ได้เผยแพร่รายงานว่าด้วยการส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (State Grid Corporation of China Report on Promoting the Action for Green-oriented Transition of Energy) อย่างเป็นทางการในกิจกรรมฝั่งจีนในหัวข้อ


“ผลักดันความก้าวหน้าอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลระดับโลก นโยบายและแนวปฏิบัติในการประสานงานเพื่อลดมลพิษและการปล่อยก๊าซคาร์บอนในประเทศจีน” (Leading the Development Innovatively and Contributing to the Global Governance -- Policy and Practice of Synergizing the Reduction of Pollution and Carbon Emissions in China)


รายงานดังกล่าวให้ข้อมูลเกี่ยวกับ “ตามเทรนด์การพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” “การเปลี่ยนผ่านทางพลังงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นทางเลือกหนึ่งในการขับเคลื่อนโลกให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” “การไฟฟ้าแห่งประเทศจีนส่งเสริมการดำเนินการเพื่อการเปลี่ยนแปลงพลังงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” และ “ร่วมสร้างอนาคตพลังงานสะอาดและคาร์บอนต่ำ” ฯลฯ โดยได้อธิบายอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับผลงานของการไฟฟ้าแห่งประเทศจีน ซึ่งยึดมั่นในแนวคิดสร้างชุมชนที่มีอนาคตร่วมกันสำหรับมนุษยชาติและโครงการริเริ่มต่าง ๆ ที่นำเสนอสำหรับอนาคต เพื่อปฏิบัติตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความตกลงปารีสอย่างรอบด้าน ส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และร่วมกันสร้างโลกที่สะอาดและงดงาม

พลังงานเป็นรากฐานที่สำคัญและเป็นแรงผลักดันในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโลก โดยการจัดหาพลังงานที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ และส่งเสริมการพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนนั้นเป็นสิ่งที่ทั้งโลกจะได้ประโยชน์ โครงข่ายไฟฟ้าเป็นแพลตฟอร์มสำคัญในการแปลงและใช้พลังงาน จัดสรรอย่างเหมาะสม และจับคู่อุปสงค์กับอุปทาน ซึ่งการไฟฟ้าแห่งประเทศจีนในฐานะบริษัทสาธารณูปโภคที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้หยิบยกและปฏิบัติตามหลักการที่จำเป็น “โดยยกความสะอาดและคาร์บอนต่ำเป็นแนวปฏิบัติ รับประกันการจัดหาพลังงานเป็นรากฐาน ความมั่นคงด้านพลังงานเป็นกุญแจสำคัญ ความเป็นอิสระด้านพลังงานเป็นแก่นแท้ นวัตกรรมพลังงานเป็นแรงผลักดัน และการอนุรักษ์พลังงานและการปรับปรุงประสิทธิภาพเป็นจุดส่งเสริม” ทำให้โครงข่ายไฟฟ้าทำหน้าที่เป็น “สะพาน” และ “ตัวเชื่อม” และมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้สนับสนุน ผู้บุกเบิก และผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อทำให้ชีวิตดีขึ้น เพิ่มศักยภาพให้กับประเทศจีนที่สวยงามต่อไป และสนับสนุนภูมิปัญญาและความเข้มแข็งในการเปลี่ยนแปลงพลังงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั่วโลก

ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page