top of page

กรมเจ้าท่าเข้ม!นักท่องเที่ยวสวมเสื้อชูชีพ เผย ปีใหม่ 2566 อุบัติเหตุทางน้ำต้องเป็นศูนย์


นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผย ได้มอบหมายให้ นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปลอดภัย กำกับ ดูแล ความปลอดภัยทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ตามแผนปฏิบัติการและยกระดับความปลอดภัยทางน้ำ ในช่วงเวลาส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566 และเป็นการตอบรับการเปิดประเทศเพื่อการท่องเที่ยวอีกครั้ง โดยมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ ได้แก่ ประชาชนและนักท่องเที่ยวต้องสวมใส่เสื้อชูชีพทุกคนก่อนปล่อยเรือออกจากฝั่งเรือห้ามบรรทุกผู้โดยสารเกินกว่าที่กำหนด


ผู้ควบคุมเรือต้องติดตามข่าวสาร และตรวจสอบสภาพภูมิอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องและปฏิบัติตามประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 243/2564 ในการกำหนดขนาดเรือห้ามเรือออกจากฝั่งโดยเคร่งครัด ผู้ควบคุมเรือ ผู้ควบคุมเครื่องจักรต้องมีใบประกาศนียบัตร และไม่หมดอายุ และให้ปฏิบัติงานในเรือครบถ้วนตามที่ใบอนุญาตกำหนด ในการนี้หากตรวจพบว่ากระทำความผิดหรือไม่เป็นไปตามที่ใบอนุญาตกำหนด จะต้องดำเนินคดีขั้นสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนด

นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านปลอดภัย) กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้สั่งการให้สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคและสาขาทั่วประเทศ บูรณาการผู้ประกอบการและเจ้าของเรือ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้บริการการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตนตามมาตรการด้านความปลอดภัยขณะโดยสารเรือ และให้จัดเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอในการให้บริการทุกครั้ง การบริหารจัดการคนโดยสารก่อนลงเรือและการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว และคนพิการให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานเพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยเป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยทางน้ำ ของกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคมอย่างเคร่งครัด พร้อมเน้นย้ำ !! หากพบเห็นความไม่ปลอดภัยทางน้ำ เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า พร้อมให้บริการรับเรื่องราวตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านสายด่วนกรมเจ้าท่า 1199


Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page