top of page

กรมเจ้าท่า นำคณะตรวจสอบ ประเมินผล ลงเรือตรวจการขจัดคราบน้ำมัน จ.ระยอง


กรมเจ้าท่า นำคณะตรวจสอบ ประเมินผล ลงเรือตรวจการขจัดคราบน้ำมัน ผลไม่พบคราบน้ำมัน ยันยังคงวางทุ่นกักเฝ้าระวังต่อเนื่อง


วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 - 16.00 น. กรมเจ้าท่า นำคณะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสถานการณ์ในทะเล และชายฝั่ง โดยลงเรือตรวจการณ์เจ้าท่า 804 และ 157 ณ ท่าเรือเทศบาลตำบลบ้านเพ จังหวัดระยอง เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานขจัดมลพิษน้ำมัน กรณีน้ำมันดิบรั่วไหลจากท่อส่งน้ำมัน ของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา โดยกรมเจ้าท่าได้บูรณาการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ลาดตระเวนตรวจสอบบริเวณอ่าวพร้าว , เกาะเสม็ด ,เขาแหลมหญ้า และชายหาดแม่รำพึง ไม่พบคราบน้ำมัน
อย่างไรก็ตาม ยังคงปฏิบัติการวางทุ่นกักน้ำมันเฝ้าระวังในทะเล และชายฝั่งหาดแม่รำพึง ต่ออีก 1 วัน จนครบ 3 วันต่อเนื่อง ซึ่งจะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและประเมินค่าความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมอันเนื่องมาจากน้ำมัน อาศัยอำนาจตามข้อ 10(5) และ ( ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน พ.ศ. 2547 ประกอบกับข้อ 13 ของแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ คณะกรรมการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน จะได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและประเมินค่าความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมอันเนื่องมาจากน้ำมัน ต่อไป


ทั้งนี้ จังหวัดระยอง ได้ดำเนินการจัดตั้งจุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ กรณีพบคราบน้ำมัน ณ บริเวณชายหาด บ้านสบาย สบาย รีสอร์ท ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมดำเนินการ ได้แก่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง, อำเภอเมืองระยอง, องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง, บริษัท สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) และพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองระยองComments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page