top of page

กรมเจ้าท่า ส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าในระบบขนส่งทางน้ำ ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

คมนาคม-ขนส่ง


ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม โดยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และ ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ที่มอบนโยบายให้กรมเจ้าท่าส่งเสริมการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าใช้ในระบบขนส่งทางน้ำ เพื่อประหยัดพลังงานของประเทศ ลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม

กรมเจ้าท่า โดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครปฐม ได้นำเจ้าหน้าที่ออกตรวจพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว โดยใช้เรือเพลาใบจักรยาวที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเป็นยานพาหนะเพื่อเป็นแบบอย่างในการรณรงค์ให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายฯ พร้อมกำกับดูแลความปลอดภัย รวมถึงตรวจวัดความดังเครื่องยนต์ของเรือบรรทุกผู้โดยสารในพื้นที่เขตควบคุมความเร็ว พื้นที่คลองดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

กรมจ้าท่า ได้ร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาชนในพื้นที่ ในการแก้ไขปัญหามลภาวะทางเสียงและทางอากาศจากเรือหางยาว ซึ่งได้มีการจัดทำเรือหางยาวไฟฟ้าต้นแบบขึ้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนเรือหางยาวจากประชาชนในพื้นที่ในการพัฒนาเรือต้นแบบ เป็นเรือที่ชาวบ้านใช้ประกอบอาชีพอยู่เดิมนำมาดัดแปลงเปลี่ยนเครื่องยนต์มอเตอร์ไฟฟ้าทดแทนเครื่องยนต์เดิม 1 ลำ และภาคเอกชนสนับสนุนเพิ่มเติมอีก 1 ลำ (เสร็จสมบูรณ์เมื่อเดือนมีนาคม 2564) ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับฯ ของสำนักมาตรฐานเรือ กรมเจ้าท่า เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนกรณีเรือเสียงดัง ควันดำ ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลองใช้งานเรือขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้านั้นสามารถลดมลพิษทางเสียงได้จาก 90-100 เดซิเบล ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ ลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจาก 100 บาท/ชั่วโมง/เที่ยว เหลือเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่เพียง 25 บาท/ชั่วโมง/เที่ยว โดยเครื่องยนต์จะขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ามีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงาน ซึ่งการชาร์จ 1 ครั้ง จะวิ่งได้ประมาณ 2 ชั่วโมง รวมถึงการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ขณะใช้เรือได้อีกทางหนึ่งด้วย สำหรับเรือพลังงานไฟฟ้าลำดังกล่าว เป็นเรือที่ใช้งานในคลองดำเนินสะดวก เป็นเรือต้นแบบที่ไร้มลพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

ทั้งนี้ กรมเจ้าท่า ขอความร่วมมือผู้ประกอบการท่าเรือ เจ้าของเรือ ผู้ควบคุมเรือ และนักท่องเที่ยวให้สวมใส่เสื้อชูชีพตลอดเวลา ขณะเดินทางทางน้ำ เพื่อความปลอดภัย สวมหน้ากากอนามัย และหมั่นทำความสะอาดมือ และให้ปฏิบัติตามคำแนะนำจากหน่วยงาน ด้านสาธารณสุขในท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด หากพบเห็นความไม่ปลอดภัยทางน้ำ สามารถโทรแจ้งสายด่วน 1199 กรมเจ้าท่า ตลอด 24 ชั่วโมง

コメント


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page