top of page

“กรมเจ้าท่า" เข้มความปลอดภัยทางน้ำประชุมเตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยช่วงสงกรานต์ปีนี้


วันที่ 15 มีนาคม 2565 นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปลอดภัย เป็นประธานในการประชุม เตรียมพร้อมการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่ากรุงเทพ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1-7 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมวิสูตรสาคร ชั้น 4 อาคาร 162 ปี กรมเจ้าท่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2565 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2565 เป็นวันหยุดยาวต่อเนื่องหลายวัน คาดว่าจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำที่สำคัญๆหรือทำบุญตามวัดต่างๆ บริเวณ ริมแม่น้ำลำคลอง บึง อ่างเก็บน้ำ เขื่อนเก็บน้ำที่มีการเดินเรือและชายทะเลเป็นจำนวนมากนายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปลอดภัย เปิดเผยว่า กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม มีหน้าที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัยทางน้ำ ได้ออกมาตรการเพื่อความปลอดภัยและมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 มาตรการเตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและใช้เรือในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 และคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสภาพความปลอดภัยเรือโดยสาร เรือภัตตาคารและท่าเทียบเรือต่างๆ พร้อมจัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางน้ำ จุดอำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์ทางน้ำประจำท่าเทียบเรือ อีกทั้งยังเข้มงวดกวดขันในการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัย เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือ กำชับผู้โดยสารให้สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทางทางน้ำ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

กรมเจ้าท่า มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางน้ำ กรมเจ้าท่า ส่วนกลาง จำนวน 2 จุด ได้แก่


ท่าเรือท่าช้างและท่าเรือสาทร ส่วนภูมิภาค จำนวน 73 จุด รวมทั้งสิ้น 75 จุด อัตรากำลังพล จำนวน 937 คน เรือรักษาการณ์ จำนวน 57 ลำ ในการดูแลรักษาความปลอดภัยทางน้ำ กรมเจ้าท่าได้ทำงานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ได้แก่กองทัพเรือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบังคับการตำรวจน้ำ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เครือข่ายอาสาวารี พร้อมกันนี้ กรมเจ้าท่าขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวโปรดเชื่อฟังเจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือ ระมัดระวังในการขึ้น-ลงเรือ ต้องสวมใส่เสื้อชูชีพ และหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะเดินทางทางน้ำ เพื่อให้วันหยุดยาวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2565 มีแต่ความสุข ความปลอดภัย อุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์ ตามนโยบายของรัฐบาล “สงกรานต์ สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” และหากประชาชน พบเห็นเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยทางน้ำ สามารถโทรแจ้งสายด่วน 1199 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page