top of page

กระทรวงสิ่งแวดล้อมยูเออีจับมือทัดเวียร์ เซ็น MoU เปิดตัวโครงการริเริ่มระดับโลก

เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในการจัดการขยะและแพลตฟอร์มเศรษฐกิจหมุนเวียน


กระทรวงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (MOCCAE) แห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และบริษัทจัดการขยะแห่งอาบูดาบีอย่างทัดเวียร์ (Tadweer) ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) เพื่อเปิดตัวโครงการริเริ่มระดับโลกอย่างเวสต์ ทู ซีโร (Waste to Zero) ซึ่งจะระดมกำลังและยกระดับความพยายามในการลดการปล่อยคาร์บอน และจัดตั้งแพลตฟอร์มเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยเป็นส่วนหนึ่งของปีแห่งความยั่งยืน ขณะที่ทางยูเออีเตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุมภาคี COP28 ด้วย


โครงการริเริ่มนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างบทบาทของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในการเป็นผู้นำการดำเนินการระดับโลก และมีส่วนร่วมในความพยายามในระดับสากล เพื่อบรรลุเป้าหมายในการลดการปล่อยคาร์บอนให้ได้ 43% ภายในปี 2573 โดยเชิญชวนให้ประเทศต่าง ๆ นำโซลูชันเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้และพัฒนาต่อยอด เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงการจัดการขยะ และเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน

บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ลงนามที่สำนักงานใหญ่ของกระทรวงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ณ เมืองดูไบ โดยมีผู้ร่วมเป็นสักขีพยานมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ฯพณฯ โมฮัมเหม็ด ซาอีด อัล นูเอมิ (Mohammed Saeed Al Nuaimi) รักษาการปลัดกระทรวงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ฯพณฯ วิศวกร โอไทบาห์ อัล ไคดี (Othaibah Al Qaydi) รักษาการผู้ช่วยปลัดกระทรวงภาคชุมชนที่ยั่งยืน สังกัดกระทรวงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม และ ฯพณฯ วิศวกร อาลี อัล ดาห์เฮรี (Ali Al Dhaheri) กรรมการผู้จัดการและซีอีโอของทัดเวียร์ เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่จากทั้งสองฝ่าย

ทัดเวียร์ภายใต้การนำของกระทรวงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จะผนึกกำลังกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเปิดเวทีอภิปราย การประชุมเชิงปฏิบัติการ และโครงการสร้างความตระหนักรู้สำหรับพันธมิตรรายต่าง ๆ ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และต่างประเทศ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของเศรษฐกิจหมุนเวียนและการจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืน โดยเน้นที่นวัตกรรมล่าสุดในการจัดการขยะแบบบูรณาการและการลดการปล่อยคาร์บอน

โครงการริเริ่มนี้มุ่งเน้นไปที่ปัญหาท้าทายที่ภาคส่วนการจัดการขยะกำลังเผชิญ และผลกระทบโดยตรงต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDG) และวัตถุประสงค์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากภาคส่วนนี้เข้ามามีบทบาทลดการปล่อยคาร์บอน ปรับปรุงคุณภาพของการรีไซเคิล และลดการสูญเสียอาหารและขยะได้

โครงการริเริ่มนี้จะส่งเสริมโซลูชันที่มุ่งลดคาร์บอนในภาคการจัดการขยะทั่วโลก โดยดึงดูดการลงทุนและการระดมทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐาน สร้างการจ้างงานในภาคส่วนนี้ ตลอดจนลดการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายในการเสริมสร้างกรอบการกำกับดูแล ใช้หลักการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต (Extended Producer Responsibility) สร้างการกำกับดูแลแบบสหสาขาวิชาชีพ และสำรวจหาโครงการที่น่าเชื่อถือในกระบวนการจัดการขยะ

นอกจากนี้ ความร่วมมือครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเน้นย้ำบทบาทของภาคส่วนการจัดการขยะ ในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมเฟ้นหาโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมในการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน โครงการเวสต์ ทู ซีโร จะเชิญชวนให้ระบบนิเวศการจัดการขยะทั้งหมดยกระดับความทะเยอทะยาน สร้างผลลัพธ์เชิงบวกและเป็นรูปธรรม แสดงให้เห็นการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และดำเนินการให้สอดรับกับเป้าหมายของความตกลงปารีส

コメント


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page