top of page

กทพ.เดินหน้า!!แก้ปัญหารถติดบนทางด่วนดันทางพิเศษยกระดับชั้นที่ 2 ที่ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงกว่า16.78%!

คมนาคม-ขนส่ง

กทพ. จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 (การปัจฉิมนิเทศโครงการ)

โครงการทางพิเศษยกระดับชั้นที่ 2 (งามวงศ์วาน-พระราม 9)

ภายใต้งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแก้ไขปัญหาการจราจรบนโครงข่ายทางพิเศษ ระยะที่ 1

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องราชเทวีแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 โครงการทางพิเศษยกระดับชั้นที่ 2 (งามวงศ์วาน-พระราม 9) ภายใต้งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแก้ไขปัญหาการจราจรบนโครงข่าย ทางพิเศษ ระยะที่ 1 โดยมี นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุม วัตถุประสงค์การจัดประชุมเพื่อนำเสนอสรุปผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อโครงการ

นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข เปิดเผยว่า ปัจจุบัน กทพ. ได้ศึกษาความเหมาะสมและเป็นไปได้ของโครงการก่อสร้างทางด่วนชั้นที่ 2 เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางพิเศษศรีรัช ช่วงงามวงศ์วาน-พญาไท-พระราม 9 ซึ่งประสบปัญหาการจราจรอย่างหนักเข้าขั้นวิกฤตทั้งในและนอกช่วงเวลาเร่งด่วน โดยพื้นที่ศึกษาของโครงการครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนนทบุรี คือ อำเภอเมืองนนทบุรี และกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เขตบางซื่อ เขตจตุจักร เขตพญาไท เขตดุสิต เขตราชเทวี เขตดินแดง และเขตห้วยขวาง ตลอดระยะเวลาการศึกษาโครงการ ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของโครงการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะต่อโครงการ

ทั้งนี้ ผลการศึกษาพบว่าโครงการมีรูปแบบเป็นทางพิเศษยกระดับชั้นที่ 2 ซ้อนทับอยู่บนทางพิเศษศรีรัช มีจุดเริ่มต้นบริเวณทางแยกต่างระดับงามวงศ์วานไปจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณถนนพระราม 9 รวมระยะทาง 17 กิโลเมตร มีด่านเก็บค่าผ่านทางระบบ MTC/ETC จำนวน 2 ตำแหน่ง ได้แก่ ด่านเก็บค่าผ่านทางบริเวณประชาชื่น และด่านเก็บค่าผ่านทางบริเวณมักกะสัน มีทางขึ้น-ลง จำนวน 3 ตำแหน่ง ได้แก่ ทางขึ้น-ลงจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณทางแยกต่างระดับงามวงศ์วาน ทางขึ้น-ลงบริเวณย่านพหลโยธิน และทางขึ้น-ลงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณโรงพยาบาลพระราม 9 และตำแหน่งที่มีเฉพาะทางลง จำนวน 1 ตำแหน่ง ได้แก่ ทางลงบริเวณทางแยกต่างระดับมักกะสัน โดยคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างโครงการได้ในปี 2568 และแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการในปี 2573


กทพ. มุ่งหวังให้โครงการนี้ ได้มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาการจราจรบนโครงข่ายทางพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาการเดินทาง และเพิ่มคุณค่าให้กับคุณภาพชีวิต ดังวิสัยทัศน์ของ กทพ. ที่ว่า องค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น Innovation for Better Drive and Better Life

ทั้งนี้ ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยย้ำว่า โครงการนี้จะช่วยแก้ปัญหาจราจรให้กับประชาชนบนทางด่วนได้อย่างดี แม้ว่าผลตอบแทนทางการเงินจากการลงทุนจะต่ำ แต่ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจ หรือ EIRR อยู่ในระดับ 16.78% ถือว่าสูงมาก มูลค่าลงทุนประมาณ3.26 หมื่นล้านบาท หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยแก้ไขปัญหาของผู้ใช้ทางด่วนเส้นงามวงศ์วาน-พระราม 9 ได้อย่างดี

"แต่สิ่งที่การทางพิเศษไม่ละเลยคือการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย คือประชาชนประกอบการดำเนินโครงการ ที่ผ่านมาได้เปิดรับฟังทั้งกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อยมาหลายครั้ง ครั้งนี้เป็นปัจฉิมนิเทศโครงการ หลังจากนั้นก็จะได้นำเสนอต่อคณะกรรมการกทพ. และผ่านไปยังครม.ต่อไป


ส่วนการตัดสินใจ เรื่องรูปแบบการลงทุนโครงการนั้น เป็นเรื่องระดับนโยบายจะชี้ว่าใช้รูปแบบใด ซึ่งเรามีหน้าที่นำเสนอแต่ละแนวทางเพื่อให้พิจารณาถึงข้อดี ข้อเสีย ในข้ั้นนี้ จึงไม่อยากไปกดดันผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ ถ้าถามถึงความคุ้มค่าในการแก้ปัญหาให้ประชาชนถือว่าโครงการนี้ตอบโจทย์ การแก้ปัญหาจราจรบนทางด่วนอย่างดี"ผู้ว่าสุรเชษฐ์กล่าว

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page