top of page

การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ : Eco Industrial Town ปี2564การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

: Eco Industrial Town ปี2564

โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

ผลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ปี2564


เมื่อวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็น "เมืองน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรม" ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2564 (ภายใต้โครงการถอดบทเรียนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์


โดยมีนายณัฏฐพงษ์ จุลาเกตุโพธิชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พร้อมด้วย อุตสาหกรรมจังหวัดพื้นที่กลุ่มจังหวัดเป้าหมาย ระยะที่ 2 และ 3 จำนวน 35 จังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ชั้นดาดฟ้า อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรมเปิดห้องเรียนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

(EIT Knowledge Center)

ผ่านอินโฟร์กราฟฟิกแบบเข้าใจง่าย ๆ จบในตอนเดียว
ข้อมูลโดย

กรมโรงงานอุตสาหกรรม / สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


นำเสนอโดย

CLOSE-UP THAILAND :สื่อเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ภายใต้ 3 พันธกิจ GREENER-SMARTER-FAIRERComments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page