top of page

การรถไฟฯสรุปภาพรวมการอำนวยความสะดวกประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566มีผู้ใช้บริการทั้งสิ้น567,572 คน

คมนาคม-ขนส่ง

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้จัดแผนอำนวยความสะดวกการเดินทางกลับภูมิลำเนาของประชาชน ในช่วงระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 - 4 มกราคม 2566 ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยมีการพ่วงตู้โดยสารเพิ่มจนเต็มหน่วยลากจูงในขบวนรถที่วิ่งให้บริการปกติ พร้อมจัดเดินขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารเพิ่ม จำนวน 6 ขบวน

โดยภาพรวมของการเดินทางเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี สามารถให้บริการรับส่งประชาชนทุกคนเดินทางกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัย มีจำนวนผู้ใช้บริการทั้งสิ้น 567,572 คน แบ่งออกเป็น ขบวนรถไปส่งเที่ยวปกติ 272,926 คน ขบวนรถเสริม 2,772 คน และขบวนรถรับกลับเที่ยวปกติ 289,116 คน ขบวนรถเสริม 2,758 คน ขณะที่แชมป์เดินทางสูงสุด คือ สายใต้ 174,298 คน รองลงมาเป็น สายตะวันออกเฉียงเหนือ 151,923 คน สายเหนือ 121,673 คน สายตะวันออก 70,484 คน สายมหาชัย 41,869 และปิดท้ายที่สายแม่กลอง 6,957 คน มีผู้ใช้บริการรถไฟเพิ่มขึ้นหรือสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 72,871 คน หรือคิดเป็น 14.73%

นายเอกรัช กล่าวต่อว่า ในส่วนของมาตรการทางด้านสาธารณสุข การรถไฟฯ ได้ดำเนินการทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในขบวนรถ อาคารสถานี ชานชาลา ที่พักผู้โดยสาร ห้องสุขา และพื้นที่โดยรอบบริเวณสถานี ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ขั้นสูงสุดของกระทรวงคมนาคม เพื่อสร้างความมั่นใจในการเดินทางให้แก่ผู้โดยสาร ขณะเดียวกันในช่วงตลอดเทศกาล ยังได้ตั้งชุดเฉพาะกิจทำหน้าที่ตรวจร่วมดูแลผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟ บริเวณสถานีสำคัญๆ และบนขบวนรถทั่วทุกภูมิภาค พร้อมทั้งมีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจรถจักรรถพ่วงตามเขตแขวงต่างๆ และสถานีสำคัญๆ ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อสร้างความอุ่นใจและความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ

สุดท้ายนี้ การรถไฟฯ ขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ไว้วางใจเลือกใช้รถไฟเป็นพาหนะในการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมทั้งให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามระเบียบของการรถไฟฯ ส่งผลให้การเดินทางโดยสารรถไฟป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page