top of page

การรถไฟฯ จัดเดินขบวนรถพิเศษนำเที่ยว รถจักรไอน้ำประวัติศาสตร์ เส้นทางกรุงเทพ – ฉะเชิงเทรา เพื่อเฉลิมพ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566

(12 สิงหาคม 2566) เวลา 08.00 น. ณ สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) นายอวิรุทธ์ ทองเนตร รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถพิเศษนำเที่ยวรถจักรไอน้ำประวัติศาสตร์ เส้นทางกรุงเทพ – ฉะเชิงเทรา – กรุงเทพ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ โดยมีผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างการรถไฟฯ นักท่องเที่ยว ประชาชน และสื่อมวลชนเข้าร่วมพิธีฯ

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ หัวหน้าสำนักงานผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การเปิดเดินขบวนรถพิเศษนำเที่ยว รถจักรไอน้ำประวัติศาสตร์ เป็นการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระราชหฤทัยที่ทรงเมตตา และทรงห่วงใยในประชาราษฎร์และแผ่นดินเป็นสำคัญ ทรงเสียสละทุ่มเทพระวรกายเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชน ผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมาย ที่ล้วนก่อเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เป็นที่กล่าวขานและชื่นชมไปทั่วโลก นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ในโอกาสนี้ การรถไฟฯ ได้เปิดให้ประชาชนได้ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่มีต่อปวงชนชาวไทย โดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางท่องเที่ยวผ่านขบวนรถจักรไอน้ำประวัติศาสตร์แบบแปซิฟิค หมายเลข 824 และ 850 รุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ผลิตโดยบริษัท นิปปอน ชาร์เรียว ประเทศญี่ปุ่น เริ่มนำมาใช้งานตั้งแต่ปี 2492 ซึ่งปัจจุบันได้เก็บรักษาและซ่อมบำรุงอยู่ที่โรงรถจักรธนบุรี และนำออกมาจัดเดินขบวนรถพิเศษในวันสำคัญปีละ 6 ครั้งเท่านั้น ซึ่งประกอบด้วย 1. วันที่ 26 มีนาคม 2566 วันสถาปนากิจการรถไฟ เส้นทางกรุงเทพ – อยุธยา 2. วันที่ 3 มิถุนายน 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เส้นทางกรุงเทพ – นครปฐม 3. วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เส้นทางกรุงเทพ – อยุธยา 4. วันที่ 12 สิงหาคม 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ เส้นทางกรุงเทพ – ฉะเชิงเทรา 5. วันที่ 23 ตุลาคม 2566 วันปิยมหาราช เส้นทางกรุงเทพ – อยุธยา 6. วันที่ 5 ธันวาคม 2566 วันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เส้นทางกรุงเทพ – ฉะเชิงเทรา

สำหรับกิจกรรมนั่งรถจักรไอน้ำท่องเที่ยวขบวนประวัติศาสตร์ทริปถัดไป ในวันที่ 23 ตุลาคม 2566 เส้นทางกรุงเทพถึงพระนครศรีอยุธยา จะเริ่มเปิดจองตั๋วโดยสารล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2566 เป็นต้นไป สามารถติดต่อซื้อตั๋วโดยสารและสำรองที่นั่งล่วงหน้า (สูงสุด 30 วัน) ด้วยระบบ D-Ticket หรือที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page