top of page

การรถไฟฯ จับมือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดหน่วยแพทย์เฉพาะทางเคลื่อนที่

ตรวจให้บริการประชาชน และเจ้าหน้าที่การรถไฟฯ ในพื้นที่จังหวัดชุมพร


คมนาคม-ขนส่ง


เมื่อวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2565 การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เฉพาะทางเคลื่อนที่ โดยนำคณะแพทย์ตรวจสุขภาพและรักษาให้กับพนักงานการรถไฟฯ ครอบครัว รวมถึงประชาขนทั่วไปในพื้นที่ภาคใต้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นำร่องที่สถานีชุมพร จังหวัดชุมพร โดยมีนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟฯ ศาสตราจารย์นายแพทย์อนันต์ ศรีเกียรติขจร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ สจล. รศ.นายแพทย์ ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์ รองอธิการบดี สจล. และ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการรถไฟฯ คณะผู้บริหาร สจล. คณะแพทย์โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร และคณะแพทย์ สจล. ร่วมลงพื้นที่ให้บริการนายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามนโยบายของนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟฯ ที่ต้องการสร้างการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคม และได้เล็งเห็นถึงความสำคัญใส่ใจต่อสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงาน และครอบครัวคนรถไฟ รวมทั้ง ประชาชนทั่วไป ในพื้นที่อยู่ห่างไกล การรถไฟฯ จึงได้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาการให้บริการทางการแพทย์เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับสังคม ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในการนำศักยภาพของแต่ละฝ่ายมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการให้บริการแพทย์ทางไกล และคลินิกเฉพาะทางเคลื่อนที่ทางรถไฟ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานทำให้เกิดการเข้าถึงการให้บริการทางการแพทย์ในรูปแบบใหม่ สร้างทางเลือกในการรักษา ตลอดจนสามารถเข้าถึงแพทย์เฉพาะทางได้อย่างสะดวกด้วยปัญญาประดิษฐ์ ด้วยการสอบถามปัญหาสุขภาพทั่วไปผ่าน Chatbot ซึ่งจะสามารถเข้าถึงการแพทย์เฉพาะทางได้อย่างสะดวก และสามารถนัดตรวจติดตามโดยผ่านทางแอปพลิเคชัน เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาได้อย่างทัดเทียมกัน


การจัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2565 ในจังหวัดชุมพร เป็นโครงการนำร่อง โดยเปิดให้บริการตรวจวินิจฉัย คัดกรองโรคต่าง ๆ จากทีมแพทย์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และโรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เฉพาะทาง ซึ่งให้บริการตรวจโรคหัวใจ บริการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG ตรวจอัลตราซาวนด์หัวใจ (ECHO) ตรวจคัดกรองจอประสาทตา ตรวจสุขภาพทั่วไป อาทิ โรคปอด หอบ หืด นอนกรน รวมทั้ง ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพในด้านต่าง ๆ ซึ่งมีประชาชน เจ้าหน้าที่การรถไฟฯ และครอบครัวให้ความสนใจเข้ารับการบริการตรวจสุขภาพ ประมาณ 300 คน ในกรณีที่ตรวจพบโรค คณะแพทย์จะส่งต่อโรงพยาบาลที่มีความร่วมมือได้ทำการรักษาทันที พร้อมกันนี้ ยังมีระบบการติดตามอาการ และต่อไปจะมีการติดตามอาการผ่านทาง chatbot จากทีมแพทย์ที่มีความชำนาญอย่างต่อเนื่อง ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่การรถไฟฯ มุ่งมั่นดำเนินการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยหลังจากนี้ การรถไฟฯ และ สจล. จะออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนไปยังภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วประเทศต่อไป ท้ายนี้ การรถไฟฯ ห่วงใยและมุ่งหวังที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพที่ดีให้กับทุกคน ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่มุ่งหวังสร้างความยั่งยืนให้กับสังคม โดยให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาได้อย่างทัดเทียมกัน

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page