top of page

การรถไฟฯ ชี้แจงการสำรองที่นั่งล่วงหน้าเป็นไปตามขั้นตอน

ยืนยันไม่มีการจำหน่ายตั๋วล่วงหน้าให้กับเอเยนต์ พร้อมให้บริการ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารทุกท่านอย่างเท่าเทียมการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยข้อเท็จจริงถึงกรณีสื่อสังคมออนไลน์ เผยแพร่ข้อความ “รถไฟฟีเวอร์? ผู้โดยสารโวยระบบจองตั๋วเต็มตั้งแต่นาทีแรกสงสัยใครจอง รวมถึงร้องว่าพบตั๋วผีรถไฟ ซึ่งการรถไฟฯขอยืนยันว่าขั้นตอนการสำรองที่นั่งล่วงหน้าทุกช่องทางเป็นไปตามขั้นตอนตามระบบ และให้บริการผู้โดยสารทุกท่านอย่างเท่าเทียม ​ฝ่ายบริการโดยสาร การรถไฟแห่งประเทศไทย ขอเรียนชี้แจงว่า ปัจจุบันการรถไฟฯ ได้เปิดให้สำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ 30 วัน โดยผู้ใช้บริการ 1 ท่านสามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้สูงสุด 10 ที่นั่ง/ครั้ง ซึ่งมีช่องทางการสำรองที่นั่งล่วงหน้า 4 ช่องทาง ประกอบด้วย ​1. ช่องจำหน่ายตั๋วโดยสาร จำนวน 581 ช่อง ที่สถานีรถไฟทั่วประเทศ (444 สถานี) ​2. เว็บไซต์ : www.dticket.railway.co.th ​3. ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) หมายเลขโทรศัพท์ : 1690 ​4. Mobile Application : D-ticket


​ทั้งนี้ จากการตรวจสอบการสำรองที่นั่งตามประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์เบื้องต้นพบว่า ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 เป็นวันเปิดให้สำรองที่นั่งล่วงหน้าในวันหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่วันแรก ซึ่งเป็นวันหยุดเทศกาลปีใหม่และเป็นวันหยุดยาวต่อเนื่องหลายวัน ทำให้การเดินทางในช่วงดังกล่าวได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก แม้จะมีการเพิ่มตู้โดยสารเต็มกำลังลากจูงแล้ว ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้โดยสาร รวมถึงช่องทางการสำรองที่นั่งของการรถไฟฯนั้นมีหลายช่องทาง จึงทำให้จำนวนที่นั่งเต็มในเวลาอันรวดเร็ว จากสถิติพบว่า ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน 2565 มีผู้ใช้บริการสำรองตั๋วโดยสารผ่านช่องทาง Call Center จำนวน 767 ที่นั่ง Mobile Application จำนวน 6,712 ที่นั่ง เว็บไซต์ dticket.railway.co.th จำนวน 7,398 ที่นั่ง และที่สถานีอีก 5,941 ที่นั่ง รวมทั้งสิ้น 20,818 ที่นั่ง สำหรับประเด็นการกันโควตาให้กับเอเยนต์ไปขายต่อให้ชาวต่างชาติมากจนเกินไปหรือไม่ นั้น ทางการรถไฟฯขอเรียนว่าการรถไฟฯไม่มีนโยบายในการกันโควตาให้กับเอเยนต์แต่อย่างใด การรถไฟฯให้บริการโดยมุ่งเน้นการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ​อนึ่ง การรถไฟฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการในทุกๆด้าน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการทุกคน ยึดหลักความสะดวก ปลอดภัย ให้ผู้โดยสารทุกท่านอย่างเท่าเทียม ทั้งนี้การรถไฟฯ ขอขอบคุณทุกๆความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ รวมถึงสื่อมวลชนที่เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้ ซึ่งการรถไฟฯจะนำข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาพัฒนาและปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

Yorumlar


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page