top of page

การรถไฟฯ ชี้แจงเหตุรางรถไฟระหว่างสถานีร่อนพิบูลย์ – สถานีชุมทางเขาชุมทองมีลักษณะคดงอ เกิดจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด สามารถแก้ไขและเดินขบวนรถได้ตามปกติ


ตามที่มีภาพและข้อความปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ เกี่ยวกับรางรถไฟระหว่างสถานีร่อนพิบูลย์ – สถานีชุมทางเขาชุมทอง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีลักษณะคดงอ ซึ่งต้องหยุดเดินขบวนรถชั่วคราวเพื่อฉีดน้ำคลายความร้อน ให้รางรถไฟคืนสภาพ และสามารถเดินขบวนรถได้ตามปกตินั้นนายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ หัวหน้าสำนักงานผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย ชี้แจงต่อกรณีดังกล่าวว่า ภาพที่ปรากฏดังกล่าวเป็นภาพที่เกิดขึ้น เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.20 น. เจ้าหน้าที่การรถไฟฯ ได้ตรวจพบรางรถไฟในเส้นทางดังกล่าวเกิดการคดงอ เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด ประกอบกับเป็นช่วงที่มีอุณหภูมิสูงกว่าปกติ ส่งผลกระทบให้หมอนคอนกรีต รองรางรถไฟ ซึ่งอยู่ในบริเวณที่โล่งแจ้ง เกิดการขยายตัวและเกิดแรงเค้น(stress) ภายในรางสูงมากขึ้น เป็นเหตุให้แนวรางรถไฟมีลักษณะคดงอ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟฯ ร่วมกับมูลนิธิสยามรวมใจปู่อินทร์ ได้นำน้ำและน้ำแข็ง มาฉีดบรรเทาความร้อน ซึ่งใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง รางรถไฟจึงกลับคืนสภาพตามปกติ
ขณะเดียวกันได้ทำการตรวจสอบสภาพทางตลอดแนวเส้นทางรถไฟ และจะทำการเพิ่มหินโรยทางในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อรักษาแนวรางรถไฟให้อยู่ในสภาพมั่งคงและปลอดภัย

อย่างไรก็ตาม จากสภาพอากาศที่ร้อนในปัจจุบัน ทำให้เหล็กรางรถไฟ เกิดการยืดตัวตามหลักวิศวกรรม ซึ่งสามารถแก้ไขได้ โดยการรถไฟฯ มีการตรวจสภาพทางโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายการช่างโยธาเป็นประจำทุกวัน

นายจเร รุ่งฐานีย รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้มอบนโยบายให้ ฝ่ายการช่างโยธา เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบสภาพทางรถไฟทั่วประเทศ ทั้งเรื่องของรางรถไฟที่เกิดจากความร้อน และอุปกรณ์ต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่กลางแจ้งสองข้างทางรถไฟ รวมถึงให้นายสถานีทุกพื้นที่อำนวยความสะดวกและดูแลการเดินทางแก่ผู้โดยสารให้ได้รับความสะดวกสบาย พร้อมรับมือกับสภาวะอากาศร้อนที่เกิดขึ้น ตามพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาภายในช่วงนี้ท้ายนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทย ขอให้ประชาชนมั่นใจถึงความปลอดภัยในการเดินขบวนรถ ซึ่งการรถไฟฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการให้บริการด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย
Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page