top of page

การรถไฟฯ พ่วงตู้โดยสารเต็มหน่วยลากจูงทุกเส้นทาง รองรับการเดินทางของนักเรียน นักศึกษาช่วงเปิดเทอมใหญ่ เดือนพฤษภาคม นี้

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ หัวหน้าสำนักงานผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม มีนโยบายให้การรถไฟฯ ดำเนินมาตรการอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยรองรับการเดินทางของนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองในช่วงเปิดภาคเรียนใหญ่ เดือนพฤษภาคม 2567

การรถไฟฯ ได้มีการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว โดยได้พ่วงตู้โดยสารจนเต็มหน่วยลากจูงในขบวนรถทุกสายทั่วประเทศ พร้อมกับเร่งรัดการซ่อมบำรุงรถโดยสารเพื่อนำออกมาให้บริการเพิ่มเติม โดยเฉพาะขบวนรถชานเมือง ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองใช้บริการเดินทางเป็นจำนวนมาก ให้มีขบวนรถเพียงพอรองรับต่อความต้องการ และสามารถเชื่อมโยงการเดินทางทุกระบบได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

นอกจากนี้ การรถไฟฯ ยังได้เตรียมมาตรการดูแลความปลอดภัย โดยเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายที่ผู้เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดดูแลการเดินทางแก่ผู้ใช้บริการ พร้อมกับจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังความปลอดภัยจากกล้องวงจรปิด CCTV ตามสถานีรถไฟและบนขบวนรถทั่วประเทศ ตลอดจนได้ร่วมกับศูนย์ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมบนรถไฟ ตรวจสอบความเรียบร้อยร่วมกับเจ้าหน้าที่การรถไฟฯ บนขบวนรถโดยสาร เพื่ออำนวยความสะดวก และความปลอดภัยทุกการเดินทางแก่ประชาชน

นายเอกรัชกล่าวว่า ขณะเดียวกัน การรถไฟฯยังได้นำระบบติดตามขบวนรถไฟ (TTS:Train Tracking System) ที่สามารถตรวจสอบเวลา และตำแหน่ง ขบวนรถทุกขบวน เพื่อแสดงสถานะการเดินรถให้ทราบทันที ซึ่งจะทำให้ผู้โดยสาร และผู้ที่มารอรับปลายทาง สามารถวางแผนการเดินทางได้สะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานการเดินทางที่สะดวก ปลอดภัย ช่วยสร้างความมั่นใจแก่ผู้โดยสารได้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง

ทั้งนี้ จากการดำเนินมาตรการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยดังกล่าว การรถไฟฯ มั่นใจว่าจะสามารถรองรับการเดินทางของนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง ตลอดจนประชาชนในช่วงเปิดเทอมใหญ่ได้อย่างเพียงพอ สามารถรับส่งผู้ใช้บริการทุกคนให้ถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัย ขณะเดียวกัน ยังเป็นการช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทางแก่พี่น้องประชาชน ให้สามารถเดินทางโดยรถไฟ เชื่อมต่อด้วยระบบขนส่งสาธารณะอื่น ๆ ได้อย่างสะดวก ประหยัด ตลอดจนสนับสนุนนโยบายรัฐบาล และกระทรวงคมนาคม ในการส่งเสริม ให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้น ลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สำหรับผู้โดยสารที่ประสงค์จะเดินทาง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย.

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page