top of page

การรถไฟฯ ร่วมกับราชภัฏลำปาง จัดโปรแกรมท่องเที่ยว ต้อนรับลมหนาว นั่งรถไฟไปแอ่วเหนือม่วนใจ๋

เที่ยวแบบไทยในวิถีล้านนา 10 ทริป 5 เส้นทาง เดือนธันวาคม 2566 - มีนาคม 2567

เปิดจองตั๋วแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ หัวหน้าสำนักงานผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่

นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม มีนโยบายให้การรถไฟฯ เพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่งทางราง พร้อมจัดทำเส้นทางเดินรถเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน และการท่องเที่ยวภายในประเทศ ล่าสุด การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโปรแกรมท่องเที่ยวสุดพิเศษ ต้อนรับลมหนาว นั่งรถไฟไปแอ่วเหนือม่วนใจ๋ เที่ยวแบบไทยในวิถีล้านนา กับ 10 ทริป 5 เส้นทาง

ทั้งนี้ เป็นการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวทางรถไฟในจังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย ในช่วงเดือนธันวาคม 2566 – มีนาคม 2567 เพื่อสร้างแรงจูงใจการออกเดินทางท่องเที่ยวทางรถไฟ ซึ่งเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ให้นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสลมหนาว ท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย เหมาะสมสำหรับนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติ ที่ชื่นชอบการถ่ายรูป รายล้อมด้วยสองข้างทางรถไฟ นอกจากนี้ ยังได้สัมผัสกับอาหารเหนือ ภาษาคำเมือง รวมถึงผู้คนที่ใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย เมืองที่เต็มไปด้วยศิลปะและวัฒนธรรมแห่งล้านนา ที่ยังคงมีการอนุรักษ์สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ 10 ทริป 5 เส้นทาง ดังนี้

1. โปรแกรมแอ่วเหนือม่วนใจ๋ เส้นทางกรุงเทพ - ลำปาง – เชียงราย อัตราค่าโดยสารท่านละ 8,590 บาท

ทริปที่ 1 วันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2566

ทริปที่ 2 วันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2567

2. โปรแกรมสัมผัสบรรยากาศหนาวสะท้าน (เชียงใหม่ - อินทนนท์) เส้นทางกรุงเทพ - เชียงใหม่ – ลำปาง อัตราค่าโดยสารท่านละ 8,590 บาท

ทริปที่ 1 วันที่ 22 - 24 ธันวาคม 2566

ทริปที่ 2 วันที่ 23 - 25 มกราคม 2567

3. โปรแกรมเส้นทางในช่วงแห่งความสุขสันต์ พร้อมสิริมงคลเสริมดวง เส้นทางกรุงเทพ - เชียงใหม่ - ลำพูน – ลำปาง อัตราค่าโดยสารท่านละ 7,990 บาท

ทริปที่ 1 วันที่ 5 - 7 มกราคม 2567

ทริปที่ 2 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2567

4. โปรแกรมไหว้สา พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ มนต์เสน่ห์ ดินแดนล้านนาตะวันออก เส้นทางกรุงเทพ -

เด่นชัย - แพร่ - น่าน อัตราค่าโดยสารท่านละ 9,590 บาท

ทริปที่ 1 วันที่ 12 - 15 มกราคม 2567

ทริปที่ 2 วันที่ 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2567

5. โปรแกรม ล้านนาโคโลเนียล (Lanna Colonial) เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยววิถีล้านนา เส้นทางกรุงเทพ - ลำปาง – แพร่ อัตราค่าโดยสารท่านละ 7,790 บาท

ทริปที่ 1 วันที่ 19 - 21 มกราคม 2567

ทริปที่ 2 วันที่ 4 - 6 มีนาคม 2567

ทั้งนี้ โปรแกรมท่องเที่ยวสุดพิเศษ ต้อนรับลมหนาว นั่งรถไฟไปแอ่วเหนือม่วนใจ๋ เที่ยวแบบไทยในวิถีล้านนา กับ 10 ทริป 5 เส้นทาง ถือเป็นการบูรณาการต่อยอดความร่วมมือด้านการบริการวิชาการและการวิจัย ที่การรถไฟฯ ได้ร่วมลงนามความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และหน่วยงานพันธมิตร ภาครัฐ ภาคเอกชน ในพื้นที่ภาคเหนือไปก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นความตั้งใจที่นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟฯ ที่ต้องการให้การรถไฟฯ เข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ ก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ตลอดจนสนับสนุนให้คนไทยลดการใช้รถส่วนบุคคลและหันมาเดินทางท่องเที่ยวโดยรถไฟ สอดคล้องนโยบายการรณรงค์ลดการใช้พลังงานของรัฐบาล

ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ รวมถึงด้วยระบบ D-Ticket เริ่มจำหน่ายตั๋วโดยสารตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป (ขบวนรถด่วนพิเศษ CNR จองตั๋วล่วงหน้าสูงสุด 90 วัน ได้จำนวน 38 ที่นั่งต่อทริปเท่านั้น) ซึ่งราคาดังกล่าวรวมค่าที่พัก ค่าโดยสารรถไฟ (ตู้นอนชั้น 2 ปรับอากาศ) ค่ารถบัสปรับอากาศ ค่ายานพาหนะอื่น ๆ ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ค่าประกันภัย พร้อมอาหารและเครื่องดื่มแล้ว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ คุณนิตยา ปัญญาฟู โทร. 086-439-5129

コメント


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page