top of page

การรถไฟฯ ร่วมกับ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จัดกิจกรรม “เรียนดี มีความสุข พาน้องท่องประวัติศาสตร์” นำน้องผู้พิการและด้อยโอกาส ทัศนศึกษาทางรถไฟเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2567 การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรม “เรียนดี มีความสุข พาน้องท่องประวัติศาสตร์” นำคณะครู นักเรียนผู้พิการและด้อยโอกาสนั่งรถไฟไปศึกษาประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญในเส้นทางกรุงเทพ - กาญจนบุรี เพื่อส่งเสริมการศึกษานอกห้องเรียนให้ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยจากประสบการณ์จริง และถือเป็นการมอบโอกาสในการเดินทางด้วยรถไฟ สร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ที่พบเจอระหว่างสองข้างทางรถไฟ โดยมีนางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และนายประสิทธิ์ ถาวร ผู้อำนวยการฝ่ายบริการโดยสาร การรถไฟฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของสองหน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรม

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ หัวหน้าสำนักงานผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การรถไฟฯ สนับสนุนการจัดกิจกรรม “เรียนดี มีความสุข พาน้องท่องประวัติศาสตร์” เป็นไปตามนโยบายของ นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟฯ ที่ให้การรถไฟฯ มีส่วนช่วยดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงการใช้บริการรถไฟได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยในกิจกรรมครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสพาน้องๆ นักเรียนผู้พิการและด้อยโอกาส จำนวน 400 คน จากโรงเรียนเฉพาะความพิการ จำนวน 48 โรงเรียน และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ จำนวน 52 โรงเรียน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เรียนรู้ประวัติศาสตร์สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) เที่ยวชมและสัมผัสธรรมชาติบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแควถึงถ้ำกระแซ ชมเส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ไทย-พม่า “เส้นทางรถไฟสายมรณะ” และลัดเลาะไป ตามหน้าผาและป่าโปร่งจนถึงน้ำตกไทรโยคน้อย เพื่อศึกษาและสัมผัสธรรมชาติร่วมทำกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำนักเรียน อีกทั้งขากลับนักเรียนผู้พิการและด้อยโอกาสยังได้เข้าเยี่ยมชมสุสานทหารสัมพันธมิตร จนถึงสะพานแควใหญ่ ในเส้นทางกรุงเทพ – กาญจนบุรี ภายใต้แนวคิดการปลูกฝังให้น้องๆ ได้เรียนรู้ในเรื่อง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประวัติศาสตร์ที่สำคัญ เพื่อยกระดับการศึกษา พัฒนาทักษะ ด้วยการเรียนรู้นอกสถานที่

กิจกรรมในครั้งนี้ การรถไฟฯ ได้สนับสนุนตั๋วโดยสารและอาหารกลางวันให้นักเรียนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อมอบความสุขให้แก่เด็กและเยาวชนผู้พิการและด้อยโอกาสได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์จากสถานที่จริง และร่วมเดินทางกับเพื่อนๆ อย่างสนุกสนาน ถือเป็นของขวัญที่จะสร้างความสุข รอยยิ้มและประสบการณ์ที่ดีตามเจตนารมย์ของการรถไฟฯ ที่มีความห่วงใยและมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตและบริการเดินทางขนส่งทางรางที่ดีแก่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนComments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page