top of page

การรถไฟฯ เดินหน้านำข้อคิดเห็นพี่น้องประชาชน มาพัฒนาการให้บริการให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

โดยเพิ่มจำนวนที่นั่ง และปรับปรุงห้องน้ำภายในสถานีรถไฟบางซื่อ ให้มีความพร้อมต่อการใช้งาน

คมนาคม-ขนส่ง

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย มีนโยบายให้การรถไฟฯ มุ่งพัฒนาการให้บริการ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้โดยสารให้ได้รับความสะดวก สะอาด ปลอดภัยสูงสุด พร้อมกับเน้นย้ำให้เปิดรับฟังความเห็นจากผู้โดยสารทุกช่องทาง นำมาปรับปรุงการให้บริการแก่พี่น้องประชาชนให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดนั้น


ล่าสุด การรถไฟฯ ได้นำข้อเสนอแนะของประชาชนผู้ใช้บริการ มาปรับปรุงการให้บริการบริเวณสถานีรถไฟบางซื่อ (ฝั่งตรงข้ามสถานีกลางบางซื่อ) โดยได้ติดตั้งเพิ่มจำนวนเก้าอี้ผู้โดยสาร ให้มีจำนวนเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ พร้อมกับจัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดเพื่อให้มีความสะอาด อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา รวมถึงยังได้เข้าดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำภายในสถานี โดยจัดหาผู้รับเหมารายใหม่มาดูแลปรับปรุงบริเวณห้องน้ำ ให้พร้อมบริการแก่ประชาชนอย่างเร่งด่วน ซึ่งจะเริ่มเข้าดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำได้ทันที ภายในสิ้นเดือนสิงหาคม นี้

สำหรับปัญหาห้องน้ำในสถานีรถไฟบางซื่อ เกิดจากช่วงที่ผ่านมา การรถไฟฯ ได้ทำสัญญากับเอกชนรายหนึ่ง ให้เช่าพื้นที่ห้องน้ำภายในสถานี แต่ปรากฏว่าระหว่างสัญญาเช่า เอกชนดังกล่าวไม่ได้ทำการปรับปรุง ดูแลความสะอาดห้องน้ำตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ อีกทั้งยังค้างค่าเช่าต่อการรถไฟฯ อยู่อีกหลายงวด การรถไฟฯ จึงได้บอกเลิกสัญญาเช่า และดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้ออกจากพื้นที่โดยด่วน

ต่อมาการรถไฟฯ ได้รับคำตัดสินให้เป็นผู้ชนะคดี แต่เอกชนรายนี้ยังคงดื้อแพ่งไม่ยอมออกจากพื้นที่ โดยขอประนีประนอมจ่ายเงินค่าเช่าแก่การรถไฟฯ แต่สุดท้ายยังไม่ยอมจ่ายตามที่ตกลง จนกระทั่งเมื่อเดือนกรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา การดำเนินคดีมีผลบังคับใช้ การรถไฟฯ จึงเข้าดำเนินการให้ผู้รับเหมารายดังกล่าวออกจากพื้นที่ และปัจจุบันได้ออกจากพื้นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมกับปล่อยห้องน้ำให้อยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมไว้ให้การรถไฟฯ แก้ไข ดังนั้น ระหว่างนี้การรถไฟฯ จึงเร่งจัดหาเอกชนรายใหม่ เข้ามาดำเนินการปรับปรุงอย่างเร่งด่วน เพื่อให้กลับมาเปิดให้บริการแก่ประชาชนโดยเร็วที่สุด

นายเอกรัชกล่าวว่า ผู้ว่าการรถไฟฯ มีความมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการรถไฟ เพื่อให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจสูงสุด โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ตามสถานีรถไฟทั่วประเทศ เร่งสำรวจตรวจสอบการให้บริการต่างๆ ทั้งภายในและโดยรอบสถานี ให้พร้อมต่อการให้บริการแก่ผู้โดยสารตลอดเวลา รวมถึงให้สำรวจการให้บริการของเอกชนคู่สัญญา ที่เข้ามาให้บริการแก่ประชาชนว่ามีการให้บริการที่ดี เอารัดเอาเปรียบประชาชนหรือไม่ หากพบว่าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข จนทำให้ผู้โดยสารเดือดร้อนขอให้ยกเลิกสัญญาโดยทันที


ท้ายนี้ การรถไฟฯ ขอขอบคุณทุกความคิดเห็นของประชาชน และพร้อมน้อมรับทุกคำติชมต่อการให้บริการ เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้น โดยยึดความต้องการของประชาชนเป็นศูนย์กลาง สำหรับผู้ที่ต้องการติดต่อสอบถาม ร้องเรียน หรือเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ต่อการรถไฟฯ ติดต่อได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page