top of page

การรถไฟฯ เผยความคืบหน้าการซ่อมลิฟต์ และบันไดเลื่อนรถไฟชานเมืองสายสีแดง อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานเดือนเมษายนนี้ จะแล้วเสร็จทั้งหมดมิถุนายน 2567


นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ หัวหน้าสำนักงานผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับปรุงซ่อมลิฟต์ และบันไดเลื่อนของสถานีรถไฟชานเมืองสายสีแดงตามนโยบายของนายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ได้มอบนโยบายให้การรถไฟฯ เร่งดำเนินการแก้ไขเพื่อให้ผู้โดยสารทุกคนสามารถใช้บริการได้อย่างสะดวกปลอดภัย การรถไฟฯ โดยนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ติดตามการดำเนินการปรับปรุงตามขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากที่มอบหมายให้บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด (รฟฟท.) ที่เป็นผู้บริหารจัดการเดินรถโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ดำเนินการตรวจสอบระบบลิฟต์ และบันได้เลื่อนทุกสถานี พบว่ามีบันไดเลื่อนใช้งานได้ปกติ 181 ตัว ชำรุด 47 ตัว จากทั้งหมด 228 ตัว และลิฟต์ใช้งานได้ปกติ 111 ตัว ชำรุด 22 ตัว จากทั้งหมด 133 ตัว ส่วนทางลาดเลื่อน 4 ตัว สามารถใช้งานได้ตามปกติ


ทั้งนี้ การรถไฟฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจากลิฟต์-บันไดเลื่อน เป็นอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานต่อเนื่องตลอดเวลาเพื่อให้บริการผู้โดยสาร ทำให้มีการใช้งานหนัก จำเป็นต้องมีผู้ดูแลบำรุงรักษาในการตรวจสอบและแก้ไขซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ให้สามารถใช้งานได้ปกติ และโครงการสายสีแดงมีลิฟต์-บันไดเลื่อน 3 ผลิตภัณฑ์ จำนวนรวมมากกว่า 300 เครื่อง จำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านบำรุงรักษาที่เป็นมืออาชีพ ในการเข้ามาดูแลทั้งนี้ การรถไฟฯ ได้ว่าจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่หลังการหมดการรับประกันความชำรุดบกพร่องในงานก่อสร้าง เมื่อเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2566 และดำเนินการเตรียมกระบวนการว่าจ้างซ่อมบำรุงรายปี เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดูแลบำรุงรักษา เบื้องต้นในส่วนบันไดเลื่อนที่ชำรุดและอยู่ระหว่างรอการซ่อมแซม

ได้มีการปิดให้บริการ เป็นการชั่วคราว เพื่อทำการตรวจสอบดูแลความปลอดภัย พร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารใช้บันไดเลื่อนอื่นที่มีอยู่ในบริเวณใกล้เคียงทดแทน ส่วนการดูแลในระยะยาว การรถไฟฯ ได้เร่งจัดหาผู้รับจ้าง เพื่อดำเนินการบำรุงรักษา ระบบลิฟต์ บันไดเลื่อน และทางลาดเลื่อน ทุกสถานีของรถไฟชานเมืองสายสีแดงทั้งระบบ ให้เสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยแบ่งการว่าจ้างออกเป็น 3 สัญญา ประกอบด้วย

- สัญญาจ้างซ่อมแก้ไขเร่งด่วน งานซ่อมบำรุงระบบลิฟต์ บันไดเลื่อน ช่วงสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์

- จตุจักร เริ่มดำเนินการแล้ว คาดแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2567

- สัญญาจ้างซ่อมแก้ไขเร่งด่วน งานซ่อมแซมระบบลิฟต์ บันไดเลื่อน และทางลาดเลื่อน จำนวน 8 สถานี ได้แก่ สถานีวัดเสมียนนารี บางเขน ทุ่งสองห้อง หลักสี่ การเคหะแห่งชาติ ดอนเมือง หลักหก และรังสิต ลงนามสัญญาจ้างแล้ว เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันนี้ ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

- สัญญาจ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ บันไดเลื่อนทั้งโครงการ งานซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกันและเชิงแก้ไขระบบลิฟต์ บันไดเลื่อน และทางลาดเลื่อน พร้อมรวมอะไหล่ (รายปี) อยู่ระหว่างการลงนามสัญญาจ้างเช่นเดียวกัน และจะเริ่มดำเนินการได้ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2567 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ การรถไฟฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอขอบคุณทุกข้อคิดเห็นเพื่อนำมาใช้ปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป โดยหากผู้ใช้บริการ พบปัญหาชำรุด หรือความผิดปกติของลิฟต์ บันไดเลื่อนและทางลาดเลื่อน สามารถแจ้งที่ Call Center การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร 1690 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page