top of page

การรถไฟฯ เผยความคืบหน้าโครงการยื่นข้อเสนอผลตอบแทนการใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชย์

และโครงการยื่นข้อเสนอเพื่อใช้สิทธิการบริหารจัดการพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณา บริเวณอาคารสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และบริเวณอาคารสถานีรถไฟสายสีแดง 12 สถานี

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ หัวหน้าสำนักงานผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่การรถไฟฯ ได้ออกประกาศเชิญชวนเอกชน เสนอผลตอบแทนการใช้ประโยชน์พื้นที่ บริเวณสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และสถานีรถไฟสายสีแดง 12 สถานี จำนวน 4 สัญญา ได้แก่ 1. สัญญาโครงการยื่นข้อเสนอผลตอบแทนการใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชย์ บริเวณอาคารสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ จำนวนพื้นที่ 47,675 ตารางเมตร 2. สัญญาโครงการยื่นข้อเสนอเพื่อใช้สิทธิการบริหารจัดการพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณา บริเวณอาคารสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ จำนวนพื้นที่ 2,303 ตารางเมตร 3.สัญญาโครงการยื่นข้อเสนอผลตอบแทนการใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชย์ บริเวณอาคารสถานีรถไฟสายสีแดง 12 สถานี จำนวนพื้นที่ 3,759 ตารางเมตร 4. สัญญาโครงการยื่นข้อเสนอเพื่อใช้สิทธิการบริหารจัดการพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณา บริเวณอาคารสถานีรถไฟสายสีแดง 12 สถานี จำนวนพื้นที่ 2,080 ตารางเมตร

โดยสัญญาที่ 1 และ 2 กำหนดให้ยื่นข้อเสนอในวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ส่วนสัญญาที่ 3 และ 4 กำหนดให้ยื่นข้อเสนอในวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมานั้น การรถไฟฯ ขอชี้แจงความคืบหน้าของการยื่นเสนอผลตอบแทนทั้ง 4 สัญญา ดังต่อไปนี้ 1. สัญญาโครงการยื่นข้อเสนอผลตอบแทนการใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชย์ บริเวณอาคารสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ มีเอกชนร่วมซื้อเอกสารประกวดราคา จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) 2. บริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จำกัด 3. บริษัท เปรม กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และปรากฎว่า มีเอกชนยื่นข้อเสนอฯ จำนวน 1 ราย คือ บริษัท เปรม กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 2. สัญญาโครงการยื่นข้อเสนอเพื่อใช้สิทธิการบริหารจัดการพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณา บริเวณอาคารสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ จำนวนพื้นที่ มีผู้สนใจซื้อเอกสารประกวดราคา จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1.บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) และ 2.บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด แต่ปรากฏว่าไม่มีเอกชนเข้ายื่นข้อเสนอฯ 3. สัญญาโครงการยื่นข้อเสนอผลตอบแทนการใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชย์ บริเวณอาคารสถานีรถไฟสายสีแดง ไม่มีผู้ซื้อซองเอกสารข้อเสนอฯ 4. สัญญาโครงการยื่นข้อเสนอเพื่อใช้สิทธิการบริหารจัดการพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณา บริเวณอาคารสถานีรถไฟสายสีแดง 12 สถานี มีผู้สนใจซื้อเอกสารประกวดราคา จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1.บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) และ 2.บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด แต่ปรากฏว่าไม่มีเอกชนเข้ายื่นข้อเสนอฯ

สำหรับขั้นตอนต่อจากนี้ การรถไฟฯ จะนำรายชื่อบริษัทผู้ยื่นข้อเสนอฯ สัญญาโครงการยื่นข้อเสนอผลตอบแทนการใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชย์ บริเวณอาคารสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ จำนวน 1 ราย เข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาคุณสมบัติ และประกาศผลผู้ผ่านคุณสมบัติในวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 1 จากนั้นจะนำไปพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค พร้อมประกาศผลผู้ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ณ อาคารฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 1 และกำหนดเปิดซองข้อเสนอด้านผลตอบแทน ในวันที่ 16 สิงหาคม 2566

ส่วนโครงการที่ไม่มีผู้ซื้อเอกสารข้อเสนอและไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอฯ นั้น คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อดำเนินการสรรหาเอกชนในการบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์และป้ายโฆษณา บริเวณอาคารสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์และสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง 12 สถานี จะสรุปผลรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการการรถไฟฯ พิจารณาเพื่อหาแนวทางดำเนินการที่เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ ในการดำเนินการคัดเลือกผู้ได้สิทธิเข้าใช้ประโยชน์พื้นที่ประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชย์ และการเช่าสิทธิติดตั้งป้ายโฆษณา บริเวณอาคารสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์และสถานีรถไฟสายสีแดง ทั้ง 4 สัญญา การรถไฟฯ ได้ยึดหลักการดำเนินการด้วยความ โปร่งใส ยุติธรรม เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งคำนึงประโยชน์แก่การรถไฟฯ และประเทศชาติเป็นสิ่งสำคัญ

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page