top of page

การรถไฟฯ แจ้งบันไดเลื่อนสถานีดอนเมือง รถไฟชานเมืองสายสีแดง กลับมาใช้งานได้เป็นปกติแล้วตามที่สื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ข้อความ บันไดเลื่อนของสถานีดอนเมือง รถไฟชานเมืองสายสีแดงไม่สามารถใช้งานได้ ทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ นั้น

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ หัวหน้าสำนักงานผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย ชี้แจงว่า หลังจากรับทราบเรื่องดังกล่าว การรถไฟฯ ได้ให้บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) ผู้บริหารจัดการเดินรถโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ตรวจสอบทันที ซึ่งพบว่ามีบันไดเลื่อนที่สถานีดอนเมืองชำรุด 1 ตัว จากทั้งหมด 24 ตัว ส่วนลิฟต์จำนวน 9 ตัว และ ทางลาดเลื่อน อีก 4 ตัว สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ทั้งนี้ การรถไฟฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเบื้องต้นระหว่างรอการซ่อมแซม ได้มีการปิดระบบบันไดเลื่อนตัวที่ชำรุดเป็นการชั่วคราว เพื่อทำการตรวจสอบในด้านความปลอดภัย และระหว่างนั้น แนะนำให้ผู้โดยสารสามารถใช้บันไดเลื่อนอื่นเป็นการทดแทนก่อนได้ จากนั้น ได้ประสานให้บริษัท จาร์ดีน ชินด์เลอร์ (ไทย) จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ลิฟต์ และบันไดเลื่อน เข้ามาดำเนินการซ่อมปรับปรุง ซึ่งขณะนี้บันไดเลื่อนสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้วนอกจากนี้ เพื่อเป็นการดูแล และบำรุงรักษาการใช้งานของลิฟต์บันไดเลื่อน และทางลาดเลื่อนของรถไฟชานเมืองสายสีแดงในระยะยาว การรถไฟฯ อยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้างเพื่อเข้าดำเนินการบำรุงรักษา ระบบลิฟต์บันไดเลื่อน และทางลาดเลื่อน ทุกสถานีในโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง โดยคาดว่าจะได้ผู้เข้ามาดำเนินงาน

ในเดือนมีนาคม 2567 จากนั้นจะดำเนินการตรวจสอบความพร้อมการใช้งานของระบบลิฟต์ บันไดเลื่อน และทางลาดเลื่อน ทุกสถานีได้ภายในเดือนเมษายน 2567 นี้ พร้อมกับติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้บริการ รวมถึงแผนการซ่อมบำรุงลิฟต์ และบันไดเลื่อนเป็นรายปี ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

การรถไฟฯ ต้องขออภัยผู้โดยสารที่ไม่ได้รับความสะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอขอบคุณทุกข้อคิดเห็นเพื่อนำมาใช้ปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป โดยการรถไฟฯ มีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการพัฒนาการให้บริการที่ดีที่สุด เพื่อให้ผู้โดยสารทุกคนเข้าถึงการใช้บริการอย่างเท่าเทียม ไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไป

ผู้พิการ เด็ก สตรีมีครรภ์ คนชรา รวมถึงผู้โดยสารที่มีสัมภาระจำนวนมาก ให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัย สร้างความพึงพอใจสูงสุดในการใช้บริการเป็นสำคัญ

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page