top of page

การรถไฟแห่งประเทศไทย เข้ารับรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี2566“DG Awards2023”ประเภทData Governance


การรถไฟแห่งประเทศไทย เข้ารับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2566 “DG Awards 2023” ประเภท “หน่วยงานคุณภาพด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ” (Data Governance)


(6 ธันวาคม 2566) ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายจาก นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2566 “Digital Government Awards 2023” แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีการยกระดับองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยมี นายเอก สิทธิเวคิน รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัล ประเภท “หน่วยงานคุณภาพด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ” (Data Governance) ในการดำเนินการโดยใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐที่มีการดำเนินงานทั้งในด้านการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) ด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล และด้านการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ข้อมูล

สำหรับการจัด “กิจกรรมมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล” ซึ่งการรถไฟฯ ได้รับรางวัล “หน่วยงานคุณภาพด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ” แสดงให้เห็นว่า การรถไฟฯ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาให้สอดรับกับการเป็นสังคมดิจิทัล ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันที่ต้องปรับตัวตามความต้องการของประชาชน เพื่อให้การติดต่อกับภาครัฐเป็นเรื่องง่าย สร้างความมั่นใจต่อผู้รับบริการ สะดวก โปร่งใส รวดเร็ว และสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ ซึ่งรัฐบาลตระหนักดีว่าการบริหารงานและการให้บริการที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างทันท่วงทีถือเป็นความสำคัญลำดับแรก โดยต้องปรับปรุงการบริการออนไลน์ของภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนติดต่อได้ง่าย เข้าถึงข้อมูลได้สะดวก ทั้งด้านสวัสดิการ ด้านบริการสาธารณะ และประโยชน์ต่างๆ ที่ประชาชนพึงได้รับ

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page