top of page

ข่าวดีEEC!!!เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ! โครงการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบEECเพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน

ศูนย์รวมข่าวดีEEC - ข่าวดี...มีคุณค่า

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ! ผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบ EEC

โครงการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบ (รางวัล EEC Select 2023) เสริมคุณค่า ต่อยอดอัตลักษณ์ สร้างมูลค่าเพิ่ม ผ่านการเชื่อมโยงในทุกมิติ ยกระดับผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นจากการพัฒนาเขตพื้นที่ อีอีซี อย่างยั่งยืน

ผลิตภัณฑ์จากเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ที่ผลิตขึ้นในจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ ระยอง ที่สะท้อนความโดดเด่นของพื้นที่ อีอีซี และเป็นไปตามนโยบายการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สมัครได้แล้ว วันนี้ - 20 พฤศจิกายน 2566

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ทาง https://forms.gle/m61HszvKbKYkeAeS8
Kommentare


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page