top of page

คมนาคมย้ำเดินหน้าเรื่องการพัฒนาท่าเรือ การสร้างสายการเดินเรือแห่งชาติและแลนด์บริดจ์นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปลอดภัย ร่วมให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ในโอกาสมอบนโยบายและเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของการท่าเรือแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ ปลัดกระทรวงคมนาคม นายชยธรรม์ พรหมศร


ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้กล่าวมอบนโยบายแก่การท่าเรือแห่งประเทศไทย พร้อมเน้นย้ำการดำเนินงานในเรื่องการพัฒนาท่าเรือ การสร้างสายการเดินเรือแห่งชาติ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย หรือแลนด์บริดจ์ เป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญของการเชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคมเพื่อสนับสนุนการค้า การขนส่ง การเดินทางและการท่องเที่ยว และนโยบายการพัฒนาการขนส่งทางน้ำ


โดย กรมเจ้าท่า ในฐานะที่กำกับดูแลและส่งเสริมพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ำและการพาณิชยนาวีให้มีการเชื่อมต่อกับระบบการขนส่งอื่นๆ ทั้งการขนส่งผู้โดยสาร และสินค้า ท่าเรือ อู่เรือ พร้อมที่จะร่วมบูรณาการการดำเนินการร่วมกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย ในด้านพัฒนาท่าเรือ ดูแลความปลอดภัยของท่าเรือ และเร่งรัดประสานงานโครงการท่าเรือต่างๆที่กรมเจ้าท่าดูแลให้แล้วเสร็จ เพื่อปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศ และอำนวยความสะดวกแก่การท่องเที่ยว การค้าและการลงทุนเพื่อพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางและพัฒนาสู่สากลต่อไป

コメント


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page