top of page

คมนาคมเตรียมพร้อมรับเดินทางเทศกาลปีใหม่“สุรพงษ์” เปิดกิจกรรมรณรงค์การอำนวยความสะดวก และปลอดภัย

รองรับการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ให้ทุกหน่วยงานเชื่อมโยงระบบขนส่งสาธารณะแบบไร้รอยต่อ ด้านการรถไฟฯ สั่งเพิ่มตู้โดยสารรองรับ 1 แสนคนต่อวัน ผนึก สตช.จัดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยทุกขบวน


(18 ธันวาคม 2566) นายสุรพงษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในการแถลงข่าวเปิดกิจกรรมรณรงค์การอำนวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 โดยสั่งการทุกหน่วยงานบูรณาการเชื่อมโยงการเดินทางระบบขนส่งสาธารณะเข้าด้วยกัน เพื่อรองรับการเดินทาง

ในช่วงเทศกาลให้เพียงพอ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ตลอดจนการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้บูรณาการระบบขนส่งสาธารณะเข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ โดยมีนางสาวณภัทรา กมลรักษา ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม

(หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง) นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ณ ห้องประชุมบุรฉัตร สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์

นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมได้ให้ความสำคัญต่อการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภทเพื่อเพิ่มความสะดวก ความปลอดภัยในการเดินทางของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาใช้บริการเป็นจำนวนมาก กระทรวงคมนาคม จึงได้กำหนดมาตรการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง พร้อมกับการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาบูรณาการโครงข่ายคมนาคมทุกระบบเข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการสูงสุด โดยเฉพาะในปีนี้ได้มอบนโยบายให้การรถไฟแห่งประเทศไทย และบริษัท ขนส่ง จำกัด หรือ บขส. ประสานการทำงานร่วมกันเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างผู้โดยสารที่ใช้บริการโดยรถไฟ และรถขนส่งสาธารณะกันแบบไร้รอยต่อ โดยให้นำรถบัสโดยสารเฉพาะของ บขส. (ไม่รวมรถร่วมบริการและรถตู้โดยสาร) เข้ามาจอดส่งผู้โดยสารขาเข้าได้ที่บริเวณประตูที่ 3 ของสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ซึ่งบริษัท ขนส่ง จำกัด ได้ปรับกำหนดเวลาการเดินรถ

ให้สอดคล้องกับเวลาเข้า–ออกของรถไฟแต่ละขบวน

“หลังจากเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา การรถไฟฯ ได้ร่วมกับ บขส. ทดลองเพิ่มจุดจอดรถโดยสาร (เฉพาะรถ บขส. ขาเข้ากรุงเทพฯ) ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทาง โดยเฉพาะผู้โดยสารที่เดินทางเข้ากรุงเทพฯ สามารถเลือกเดินทางลงจุดจอดที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และเชื่อมต่อการเดินทางกับรถไฟฟ้าสายสีแดง รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน รถเมล์ ขสมก. หรือจะเลือกเดินทางต่อไปเพื่อลงที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) เพื่อต่อรถแท็กซี่ ซึ่งพบว่าทำให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวก และความพึงพอใจต่อการใช้บริการ”

ด้านนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากนโยบายดังกล่าว การรถไฟฯ ได้จัดแผนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมีเป้าหมายเพื่อไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้าง ตลอดจนได้รับความสะดวกในการเดินทางเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆ ซึ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ครั้งนี้ การรถไฟฯ ได้จัดเตรียมความพร้อมโดยการเพิ่มตู้โดยสารจนเต็มหน่วยลากจูงในขบวนรถประจำจำนวน 214 ขบวนต่อวัน และเพิ่มขบวนรถเสริมพิเศษช่วยการโดยสารจำนวน 12 ขบวน สามารถรองรับการเดินทางของผู้โดยสารไม่ต่ำกว่า 100,000 คนต่อวัน

ส่วนมาตรการด้านความปลอดภัย ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ

โดยกำชับให้ตรวจสอบความพร้อมขบวนรถให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังความปลอดภัยจากกล้องวงจรปิด CCTV ตามสถานีรถไฟและบนขบวนรถทั่วประเทศ พร้อมกับตรวจเข้มวัดระดับแอลกอฮอล์ สารเสพติดของพนักงานก่อนปฏิบัติหน้าที่ และห้ามจำหน่ายแอลกอฮอล์บนขบวนรถและบริเวณสถานีรถไฟทุกกรณีอย่างเด็ดขาด

นอกจากนี้ การรถไฟฯ ยังได้จัดตั้งศูนย์ปลอดภัยทั่วประเทศรับแจ้งเหตุและประสานงานต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2566

รวมถึงขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่น จัดอาสาสมัครเฝ้าระวังทางผ่านเสมอระดับรถไฟ – รถยนต์ ที่มีความเสี่ยง หรือบริเวณที่เป็นชุมชนหนาแน่น เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันเหตุทั้งทางถนนและทางรถไฟ พร้อมกับบูรณการทำงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการตั้งศูนย์รักษา

ความปลอดภัยบนขบวนรถไฟทุกขบวน โดยจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจมาปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัย ตรวจตรา

ความเรียบร้อยบนขบวนรถ พร้อมกับมีเจ้าหน้าที่การรถไฟฯ และพนักงานรักษาความปลอดภัยช่วยดูแลเพิ่มอีกหนึ่งทาง เพื่อสร้างความมั่นใจในการเดินทางแก่ผู้โดยสาร

ในโอกาสนี้ การรถไฟฯ ยังได้จัดกิจกรรมส่งมอบความสุขต้อนรับเทศกาลปีใหม่ให้กับผู้โดยสาร โดยมอบถุงรถไฟรักษ์โลกที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลธรรมชาติจำนวน 12,000 ใบฟรี ให้กับผู้ใช้บริการที่สถานีกรุงเทพ(หัวลำโพง) สถานีเชียงใหม่ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ สถานีดอนเมือง สถานีรังสิต สถานีบางบำหรุ สถานีตลิ่งชัน สถานีวงเวียนใหญ่ สถานีธนบุรี และตามสถานีหลักในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อแสดงความขอบคุณและส่งต่อความห่วงใยในการเดินทางตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม

ท้ายนี้ กระทรวงคมนาคม และการรถไฟฯ มีความตั้งใจในการส่งมอบดูแลความปลอดภัยในการเดินทางและอำนวยความสะดวกในการให้การบริการ เพื่อเป็นของขวัญให้ประชาชนในเทศกาลปีใหม่ 2567 นี้ สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page