top of page

คมนาคมเปิดงาน “OTOP ของดีวิถีริมทางรถไฟ” ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์พร้อมเปิดพื้นที่สถานีรถไฟทุกแห่ง เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้า OTOP


นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงาน “OTOP ของดีวิถีริมทางรถไฟ” ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์พร้อมเปิดพื้นที่สถานีรถไฟทุกแห่ง เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้า OTOP

วันที่ 22 มีนาคม 2567 นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “OTOP ของดีวิถีริมทางรถไฟ” พร้อมด้วยนางสาวณภัทรา กมลรักษา ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม อธิบดีกรมการขนส่งทางราง รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหารการรถไฟฯ ให้การต้อนรับ ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม จัดหาช่องทางการจำหน่ายและกระจายผลิตภัณฑ์ OTOP โดยใช้พื้นที่ของแต่ละหน่วยงานในสังกัด จึงได้มอบหมายให้การรถไฟแห่งประเทศไทย นำพื้นที่ภายในสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ มาจัดเทศกาล “OTOP ของดีวิถีริมทางรถไฟ” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและกระจายสินค้าที่ผลิตขึ้นโดยใช้ภูมิปัญญาและความประณีตจากฝีมือคนไทย ให้ถึงมือผู้บริโภคได้อย่างสะดวกและแพร่หลายมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการขนส่งทางรางนั้นสามารถขนส่งสินค้าให้กระจายไปยังภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ ได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุม ถือเป็นการสนับสนุน Soft Power และช่วยผลักดันเศรษฐกิจฐานรากของประเทศทั้งนี้ บรรยากาศภายในงาน “OTOP ของดีวิถีริมทางรถไฟ” เป็นไปอย่างคึกคัก เนื่องจากได้รับความสนใจจากผู้โดยสารที่ใช้บริการอยู่ภายในสถานี ทั้งผู้ใช้บริการรถไฟทางไกล รถไฟฟ้าสายสีแดงและสายสีน้ำเงินที่สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก รวมถึงพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเลือกซื้อสินค้าจากชุมชนท้องถิ่นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

นอกจากนี้ การรถไฟฯ ได้จัดโครงการ “สถานีรถไฟเพื่อผู้ผลิตและผู้บริโภค” เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจภาคชุมชน โดยเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรและผู้จำหน่ายสินค้า OTOP สามารถนำสินค้ามาจำหน่ายที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศเป็นประจำทุกวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายสถานีทุกแห่งทั่วประเทศ ตามนโยบายของนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ต้องการสนับสนุนและส่งเสริมเศรษฐกิจภาคชุมชน ถือเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการกระจายสินค้าไปทั่วทุกภูมิภาคทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศต่อไป

ท้ายนี้ กระทรวงคมนาคม และการรถไฟแห่งประเทศไทย มีความตั้งใจอย่างยิ่งในการจัดงานเทศกาล “OTOP ของดีวิถีริมทางรถไฟ” ในครั้งนี้ ถือเป็นการอนุรักษ์และต่อยอดศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่มีความมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพชีวิต สนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู่ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความเข้มแข็ง ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนที่ดียิ่งขึ้น
コメント


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page