top of page

คมนาคม ขอให้กลุ่มสมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่ ยุติการเก็บค่าบริการเพิ่มเติม ณ สถานีขนส่งหมอชิต 2


นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม มอบหมายให้ นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม รับหนังสือและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนจากสมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่ โดยมี นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วยผู้แทนจากบริษัท ขนส่ง จำกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม
นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ กล่าวว่า กระทรวงคมนาคม ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีที่มีกลุ่มผู้ประกอบการรถแท็กซี่เตรียมเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติม 50 บาท จากค่าโดยสารปกติ บริเวณจุดให้บริการรถแท็กซี่ในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) หรือหมอชิต 2 แล้ว สรุปได้ว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นการกระทำโดยพลกาล นอกเหนือระเบียบ กฎหมาย กระทรวงฯ จึงขอให้กลุ่มผู้ประกอบการแท็กซี่ดังกล่าว ยุติการดำเนินการดังกล่าวในทันที โดยขอให้กลุ่มรถแท็กซี่คำนึงถึงการให้บริการพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ ไม่นำประชาชนมาเป็นตัวประกัน

นอกจากนี้ กระทรวงฯ ได้รับฟังความเห็นของพี่น้องกลุ่มสมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่และได้ทำความเข้าใจถึงเรื่องของภาระต้นทุน ตลอดจนแนวคิดที่จะขอให้มีการปรับอัตราค่าโดยสาร โดยอ้างอิงจากรถแท็กซี่สนามบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมือง ซึ่งกระทรวงฯ ได้ข้อสรุปรวมกับทางกลุ่มสมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่ มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) รับไปพิจารณาดำเนินการศึกษา อัตราค่าบริการที่มีความเหมาะสม เป็นธรรมทั้งกับผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการ

ทั้งนี้ กระทรวงฯ ได้ขอให้กลุ่มผู้ประกอบการฯ ยุติการติดป้ายประชาสัมพันธ์การเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติม ซึ่งได้รับการตอบสนองที่ดีจากกลุ่มสมาคมฯ รวมถึงขอให้กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) รับไปพิจารณาแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการเชิญชวนให้ผู้ขับแท็กซี่เข้ามาให้บริการ บริเวณจุดให้บริการรถแท็กซี่ในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) หรือหมอชิต 2 ต่อไป

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page