top of page

คมนาคม มอบนโยบายการรถไฟฯ ดูแลผู้โดยสารในช่วงเทศกาลปีใหม่ เน้นความปลอดภัย ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง

เพิ่มขบวนรถพิเศษ 12 ขบวน ช่วงเทศกาลปีใหม่ เปิดจองตั๋ว 28 พ.ย.นี้ พร้อมตั้งศูนย์ปลอดภัยฯ รองรับการเดินทางของประชาชน


นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ หัวหน้าสำนักงานผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามนโยบายของนายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบนโยบายให้การรถไฟฯ เตรียมพร้อมในการอำนวยความสะดวก และความปลอดภัย รองรับการเดินทางของพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ได้อย่างเพียงพอ และปลอดภัย โดยก่อนหน้านี้ได้สั่งการให้มีการเปิดจองตั๋วล่วงหน้าสำหรับขบวนรถด่วนพิเศษ CNR (รถชุด 115 คัน) นำร่องได้ 90 วัน ทำให้สามารถรับรู้ถึงสถิติความต้องการในการเดินทางของประชาชน เพื่อสามารถวางแผนการเพิ่มขบวนรถ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย จึงได้จัดทำมาตรการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยเพิ่มขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร ประเภทรถตู้นอนปรับอากาศ และรถนั่งชั้น 3 ไป - กลับ อีก 12 ขบวน ในเส้นทางสายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเที่ยวไปเริ่มตั้งแต่วันที่ 28 - 30 ธันวาคม 2566 และเที่ยวกลับในวันที่ 29 ธันวาคม 2566 และวันที่ 1–2 มกราคม 2567 พร้อมกับได้ทำการพ่วงตู้โดยสารของขบวนรถธรรมดา ขบวนรถชานเมืองให้เต็มหน่วยลากจูง ในทุกเส้นทาง ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป ซึ่งจะสามารถรองรับผู้โดยสารเพิ่มอีก 15,000 คนต่อวัน โดยจะสามารถดูแลรองรับการเดินทางของผู้โดยสารได้ไม่ต่ำกว่า 100,000 คนต่อวัน เพื่อให้เพียงพอและไม่มีผู้โดยสารตกค้างอย่างแน่นอน ผู้โดยสารสามารถติดต่อซื้อตั๋ว และสำรองที่นั่งล่วงหน้าของขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารด้วยระบบ D-Ticket หรือสถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารในช่วงที่มีการเดินทางจำนวนมาก การรถไฟฯ ยังได้จัดตั้งศูนย์ปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ดูแลความปลอดภัยในการเดินทางแก่ประชาชน ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป พร้อมกับเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ สารเสพติดของพนักงานขับรถ เจ้าหน้าที่ประจำขบวนรถ และประจำสถานีก่อนปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงห้ามจำหน่าย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนขบวนรถ และบริเวณสถานีรถไฟ

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page