top of page

คมนาคม ห่วงใยผู้ใช้ถนน สั่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเร่งปรับปรุงทางม้าลายหน้าด่านฯ ทุกจุดนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ห่วงใยผู้ใช้ถนน สั่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เร่งปรับปรุงทางม้าลายหน้าด่านฯ ทุกจุด

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page