top of page

"ชญาวดี ชัยอนันต์"โฆษกแบงก์ชาติคนใหม่.

แบงก์ชาติได้แต่งตั้ง นางสาวชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารการสื่อสารองค์กร เป็นโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

.

การแต่งตั้งโฆษกแบงก์ชาติครั้งนี้ เพื่อเป็นตัวแทนแบงก์ชาติในการสื่อสารสร้างความเข้าใจ ให้ข้อมูลต่าง ๆ ทั้งในด้านที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินนโยบาย และการดำเนินการด้านอื่น ๆ ของแบงก์ชาติ รวมถึงตอบข้อซักถาม สู่สาธารณะชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page