top of page

ชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน 48 แห่งทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 15 – 24 ธันวาคม 2566


วันที่ 6 ธันวาคม 2566 นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานเทศกาลท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ในยามค่ำคืน หรือ Night at the Museum festival 2023 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Make your own night with Museum Experiences: ร่วมสัมผัสประสบการณ์เที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนด้วยตัวคุณ” โดยสามารถเข้าร่วมพิพิธภัณฑ์ฯ ทั้งหมด 48 แห่งทั่วประเทศ แบ่งเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25 แห่ง ปริมณฑลและต่างจังหวัด 23 แห่ง ระหว่างวันที่ 15 - 24 ธันวาคม 2566 นายคารม กล่าวว่า เทศกาลท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ในยามค่ำคืน ถือเป็นการผลักดันสถานที่ท่องเที่ยวให้เป็น Soft power เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางเศรษฐกิจ โดยการดำเนินงานจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงการออกร้านจำหน่ายสินค้าทางทุนวัฒนธรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนแนวคิดสร้างสรรค์ในการใช้ทุนทางวัฒนธรรมไทย พัฒนาต่อยอดเป็นธุรกิจและการตลาดพิพิธภัณฑ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ร่วมกับเครือข่าย ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ร่วมถึงการนำเสนอเนื้อหา องค์ความรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลาย ทั้งด้านประวัติศาสตร์ สังคม วิถีชีวิต ความเป็นไทย ทรัพยากร ธรรมชาติวิทยา และวิทยาศาสตร์น่ารู้ เพื่อสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดแรงบันดาลใจในการนำไปต่อยอดสร้างสรรค์ และพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ ของคนทุกช่วงวัย สำหรับพิพิธภัณฑ์ในกรุงเทพฯ 25 แห่ง ได้แก่ 1. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 2. หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร 3. มิวเซียมสยาม 4. หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 5. พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ 6. พิพิธบางลำพู 7. หอศิลป์บ้านเจ้าพระยา 8. อาคารสายสุทธานภดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 9. นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 10. หอวชิราวุธานุสรณ์ 11. พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 12. ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย 13. วังรื่นฤดี 14. พิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 15. พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 16. พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพ จุฬาฯ 17. พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา จุฬาฯ 18. พิพิธภัณฑ์พืช ศาสตราจารย์กสิน สุวตะพันธุ์ จุฬาฯ 19. พิพิธภัณฑ์บ้าน จิม ทอมป์สัน 20. หอศิลป์ บ้านจิม ทอมป์สัน 21. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 22. พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ 23. จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ เดอะสตรีท รัชดา 24. พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ และ 25. สยามเซอร์เพนทาเรียม

コメント


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page