top of page

‘ซีเค พาวเวอร์’ประสบความสำเร็จในระดับอาเซียนคว้ารางวัลASEAN CG Scorecard

มุ่งดำเนินธุรกิจพลังงานหมุนเวียนอย่างยั่งยืน


NetZero -ESG

วันที่ 5 ม.ค. 66 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKPower (ชื่อย่อหลักทรัพย์: CKP) หนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดและมีคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรที่ต่ำที่สุดรายหนึ่งของภูมิภาคประสบความสำเร็จระดับอาเซียน เข้ารับรางวัล ASEAN CG Scorecard (ACGS) ประจำปี 2564 ประเภทรางวัล ASEAN Asset Class หรือบริษัทจดทะเบียนไทยที่ได้คะแนนประเมินเฉลี่ยในอาเซียนตั้งแต่ 97.50 คะแนนขึ้นไป

รางวัลดังกล่าวสนับสนุนโดย ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) และธนาคารพัฒนาเอเชีย(Asian Development Bank: ADB) เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณให้แก่บริษัทจดทะเบียนในอาเซียนที่ดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการเปิดเผยข้อมูลทางด้าน ESG อย่างต่อเนื่อง และให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างยั่งยืน สอดคล้องตามมาตรฐานเกณฑ์การลงทุนในระดับสากล สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ CKPower ในการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนและสร้างสมดุลให้กับโลก เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593


ASEAN CG Scorecard (ACGS) เป็นส่วนหนึ่งของโครงการกำกับดูแลกิจการของ ASEAN Capital Market Forum (ACMF) จัดทำเพื่อการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน 6 ประเทศในอาเซียน ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม ซึ่งมีมูลค่าตามราคาตลาดสูงสุด 100 อันดับแรก ณ วันที่ 31 พฤษภาคม (ประเมินทุก ๆ 2 ปี)

ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page