top of page

ดีแทคคว้ารางวัล Thailand’s Top Corporate Brands 2021วันที่ 21 มกราคม 2565 - ดีแทคคว้ารางวัลทรงเกียรติจากงาน “ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2021” จากการประกาศผลงานวิจัยและมอบรางวัลให้แก่องค์กร ที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุดของประเทศไทยและในอาเซียน ประจำปี 2564 โดยปีนี้ได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 ซึ่งจัดงานมอบรางวัลให้แก่องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุด ของแต่ละประเทศในภูมิภาคอาเซียน และ 15 หมวดธุรกิจในประเทศไทย ประจำปี 2564 ด้วยการคำนวณผ่านเครื่องมือวัดมูลค่าแบรนด์องค์กร CBS Valuation (Corporate Brand Success Valuation) จัดโดยหลักสูตรปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดีแทคได้รับรางวัล Thailand’s Top Corporate Brands 2021 ในหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)


นายชารัด เมห์โรทรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า “ดีแทคในฐานะพลเมืองของสังคม ได้มุ่งสร้างองค์กรและแบรนด์ที่มีจุดยืนในการดำเนินธุรกิจอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพราะดีแทคเชื่อว่าการเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยจุดมุ่งหมายและมีความรับผิดชอบต่อสังคม จะช่วยให้สามารถพัฒนาสังคมไปข้างหน้า และก้าวไปสู่การเป็นองค์กรธุรกิจที่ยั่งยืน เราดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และสนับสนุนส่งเสริมนโยบายภาครัฐเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ตลอดมา เราภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัล Thailand’s Top Corporate Brands 2021 ในหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพราะนี่คือสิ่งที่ยืนยันถึงความสำเร็จของการพัฒนาแบรนด์องค์กรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน”


“ดีแทคสร้างแบรนด์ด้วยแนวคิด “ให้คุณได้ใช้ชีวิตที่ใช่ในแบบที่ชอบ (Empowering you to live the life you truly want)” ซึ่งมีความโดดเด่นในการสร้างแบรนด์ที่ไม่ได้เน้นแค่การขายสินค้า แต่ยังสร้างการรับรู้ และมีความสนุกสนานพร้อมความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับผู้บริโภคตลอดมาในการเป็นที่รู้จักของกลุ่มเป้าหมาย” นายชารัด กล่าว

ทั้งนี้ ดีแทคได้กำหนดหลักการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible business) อันจะเป็นหัวใจสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถในการยืนหยัด และสร้างความไว้วางใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ โดยประกอบด้วย 7 เสาหลัก ได้แก่ 1. การสร้างบรรทัดฐานใหม่ด้วยหลักธรรมาภิบาล 2. การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล 3. การสร้างความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทาน 4. การสร้างสังคมดิจิทัลสำหรับทุกคน 5. การเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ 6. สิทธิมนุษยชน และ 7. การสร้างสุขภาวะในที่ทำงาน คลิกข้อมูลเพิ่มเติม https://dtac.co.th/responsible-business/th/

บริษัทและองค์กรในประเทศไทยที่ได้รับการคัดเลือกจัดอันดับมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด จะต้องมีคะแนนจากมาตรวัดธรรมาภิบาลของ IOD ตั้งแต่ 4 คะแนนขึ้นไป และต้องมีผลงานการดำเนินงานในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างน้อย 3 ปี เพื่อใช้สูตร CBS Valuation ในการคำนวณมูลค่าแบรนด์องค์กร ซึ่งองค์กรที่จะได้รับรางวัล Thailand’s Top Corporate Brands จะต้องมีมูลค่าแบรนด์องค์กรตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไปอีกด้วย


บรรยายภาพ:

ศ.ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประธานในพิธีฯ มอบรางวัล Thailand’s Top Corporate Brands 2021 ให้แก่ นายชารัด เมห์โรทรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค


dtac Wins Thailand's Top Corporate Brands 2021


January 21, 2022 – dtac is one of “ASEAN and Thailand's Top Corporate Brands 2021.” The awards are based on the Corporate Brands Success Valuation tool developed by the Department of Marketing, Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University, in association with the Stock Exchange of Thailand (SET). Now in its 12th edition, the awards cover 15 business categories. dtac won in the Information & Communication Technology (ICT) business sector.

Mr. Sharad Mehrotra, CEO of Total Access Communication PLC or dtac, said, "dtac, as a corporate citizen, is committed to building a company and brand with business integrity to ensure optimal value to all stakeholders. dtac is driven by social goals, our responsibility to contribute to society and the ambition to elevate business sustainability. We adhere to good corporate governance and support government policies in the development of the country's telecom industry, economy, and society. We are therefore very proud to win Thailand's Top Corporate Brands 2021 in the Information & Communication Technology (ICT) business sector.”

“This is a testimony to our success developing the dtac brand to grow sustainably. dtac strives to ‘Empower you to live the life you truly want.’ This differentiates our brand by going beyond selling products to promote empowering and fun experiences together with social responsibility for our target groups,” he added.

dtac develops resilience and trust with all stakeholders by following a Responsible Business Conduct with seven pillars: 1. Good governance with integrity, 2. Privacy leadership, 3. Supply chain sustainability, 4. Digital skills for socio-economic inclusion, 5. Climate and environment management, 6. Human rights and employee rights, and 7. Workplace wellbeing. For details, please go to: https://dtac.co.th/responsible-business/en/

To be eligible for Thailand's Top Corporate Brands, the company or organization must score level 4 or above in the IOD Corporate Governance Recognition. Candidate companies must also have been listed in the Stock Exchange of Thailand for a minimum of 3 years to be eligible for the Corporate Brand Success Valuation. Furthermore, Thailand's Top Corporate Brands are awarded only for corporate brands valued over THB 5 billion.

Photo caption:

Prof. Dr. Bundhit Eua-arporn, President of Chulalongkorn University, presided over the ceremony and presented Thailand's Top Corporate Brands 2021 award to Mr. Sharad Mehrotra, CEO of Total Access Communication PLC or dtac.

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page