top of page

ตลาดยิ่งเจริญ ครบรอบ 67 ปี เดินหน้าพัฒนาธุรกิจมุ่งสร้าง “ศูนย์กลางชุมชน”

ภายใต้แนวคิด “สะพานใหม่ แลนด์มาร์ค” ตามนโยบาย “Y Together”


ตลาดยิ่งเจริญ ฉลองครบรอบการก่อตั้ง 67 ปี เผยแผนขับเคลื่อนพัฒนาธุรกิจ ภายใต้แนวคิด “สะพานใหม่ แลนด์มาร์ค” ตามนโยบาย “Y Together” เดินหน้าออกแบบและจัดสร้างอาคารใหม่ ความสูง 4 ชั้น บนพื้นที่กว่า 13,000 ตารางเมตร มุ่งสร้าง “ศูนย์กลางชุมชน” ให้ชาวสะพานใหม่-กรุงเทพ ฯ ตอนเหนือ และประชาชนทั่วไป ตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคที่หลายหลาย ด้วยการเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และสิ่งแวดล้อม ด้วยโครงการ “คิดจากคลอง” เพื่อฟื้นฟูคลองลำผักชี และต่อยอดระบบขนส่ง “ล้อ ราง เรือ และสนามบิน” ร่วมสร้างศูนย์การเรียนรู้ขยะเหลือศูนย์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมจัดแคมเปญ “ลด แลก ลุ้น” ในวาระครบรอบ 67 ปี ในวันที่ 11 สิงหาคมศกนี้


ดร. ณฤมล ธรรมวัฒนะ ประธานกรรมการบริหารตลาดยิ่งเจริญ กล่าวว่า ในวาระที่ตลาดยิ่งเจริญครบรอบ 67 ปี ในวันที่ 11 สิงหาคม นี้ และกำลังก้าวสู่ปีที่ 68 โดยยังคงขับเคลื่อนนโยบาย Y Together เพื่อการพัฒนาร่วมกับผู้ค้า องค์กรพันธมิตร และทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรมอันจะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มและหลากหลายมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจ การขยายตัวของสังคม การเสริมสร้างสุขภาวะ และการรักษาสิ่งแวดล้อม จึงออกแบบและจัดสร้างอาคารใหม่ขึ้น เพื่อความยั่งยืนร่วมกันกับชุมชนมุ่งมั่นเป็น “ศูนย์กลางชุมชน” ให้กับชาวสะพานใหม่-กรุงเทพ ฯ ตอนเหนือ รวมทั้งประชนชนผู้บริโภคทั่วไป


โดยอาคารใหม่นี้มีจุดเด่นคือตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน อาทิ การจัดการพื้นที่ส่วนกลาง และบริการร้านค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะแก่การพักผ่อน (Common Area) การจัดการพื้นที่กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมและที่สำคัญตลาดยิ่งเจริญ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ด้วยความเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจ สังคม-ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ให้กับส่วนร่วม ภายใต้เป้าหมาย “สะพานใหม่ แลนด์มาร์ค”


ด้วยโครงการแห่งพลังความร่วมมือ ได้แก่ “คิดจากคลอง” โครงการต้นแบบของชาวบางเขน ฟื้นฟูสภาพคลองลำผักชี (ตลาดยิ่งเจริญ) ด้วยนวัตกรรมอ็อกซิเดชั่นชีวภาพ เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สุขภาวะ สังคม และเศรษฐกิจ จากผลลัพธ์โครงการคือ คลองสวย น้ำใส สังคมน่าอยู่ มุ่งสู่สถานที่ท่องเที่ยวชุมชน รวมทั้งแนวคิดการพัฒนาศูนย์จัดการขยะเหลือศูนย์ร่วมกับเขตบางเขน กทม. จัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แนวคิดขยะคือทอง เพื่อการเรียนรู้ชุมชนที่สร้างสรรค์ และยั่งยืน อีกทั้งตลาด ฯ มีความมุ่งหวังการพัฒนาองค์กรและธุรกิจต่อยอดเชื่อมโยงกับระบบการขนส่ง “ล้อ ราง เรือ และสนามบิน” ซึ่งถือเป็นต้นทุนท้องถิ่นที่จะพัฒนาร่วมกันกับภาครัฐ ภาคสังคม เพื่อสาธารณะประโยชน์อย่างแท้จริง

อย่างไรก็ตามการพัฒนาตลาด ฯ ที่ผ่านมา ยังคงยึดหลักและขับเคลื่อนตามนโยบาย “Y Together” อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีองค์ประกอบ 4 มิติสำคัญ ได้แก่ 1. การพัฒนาองค์กรรอบด้าน 2. การศึกษา 3. สิ่งแวดล้อม และ 4. การแบ่งปันร่วมกับชุมชน เพื่อพัฒนาองค์กรอย่างมีส่วนร่วม สร้างสรรค์และยั่งยืน ร่วมกับผู้ค้า องค์กรภาครัฐบาล ภาคธุรกิจ ชุมชน และประชาชน ตามวิสัยทัศน์ “ศูนย์กลางการค้าต้นแบบ ยกระดับมาตรฐานสากล สุดยอดแหล่งอาหารสุขภาวะสังคม”


นายอริย ธรรมวัฒนะ กรรมการบริหารงาน ตลาดยิ่งเจริญ กล่าวเพิ่มเติมว่าจากนโยบาย Y Together ถือเป็นสิ่งที่ทีมงานตลาดยิ่งเจริญ เห็นคุณค่า ให้ความสำคัญ และพร้อมแปลงนโยบายในแต่ละมิติสู่การปฏิบัติเสมอโดยในปี 2565 นี้ ได้กำหนดความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการศึกษา ร่วมกับสถาบันการศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) และวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ-รามอินทรา(VBAC) ในการจัดหลักสูตร และจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกรั้ววิทยาลัย ลงปฏิบัติการเรียนการสอนในสถานที่จริง สร้างเสริมประสบการณ์จริงจากตลาดยิ่งเจริญ ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการให้เยาวชนคนรุ่นใหม่คุ้นชินกับตลาด ซึ่งถือเป็น “ตลาดวิถีชุมชน วิถีไทย วิถีโลก” และสำหรับในวาระครบรอบ 67 ปี ในวันที่ 11 สิงหาคม ที่จะถึงนี้ ทางตลาด ฯ ร่วมมือกับผู้ค้า และพันธมิตรธุรกิจ จัดแคมเปญ 3 ต่อ “ลด แลก ลุ้น” สมนาคุณให้ลูกค้าผู้ใช้บริการ ได้แก่


ต่อที่ 1 : ซื้อสินค้า “ลด” ราคาพิเศษ จากร้านค้าที่ร่วมรายการมากกว่า 100 ร้าน กับสินค้ามากมายหลายหลากประเภทรับสิทธิ์ต่อที่ 2 (แลก) และ 3 (ลุ้น) เมื่อร่วมกิจกรรมและรับข่าวสารกับทางตลาด ฯ ผ่านเพจ Facebook : ตลาดยิ่งเจริญ ในช่วงวันที่ 5-10 สิงหาคม ศกนี้ เพื่อรับคูปอง ร่วมกิจกรรม “แลก-ลุ้น” ได้แก่

ต่อที่ 2 : นำส่วนแรกในคูปอง สะสมยอดซื้อจากผู้ค้ามา “แลก” ซื้อสินค้าราคาพิเศษสุดจากพันธมิตรกว่า 10 องค์กร โดยสามารถรับสิทธิ์แลกซื้อ ได้แก่ ซื้อครบ 300 บาท แลกซื้อได้ 1 สิทธิ์ ซื้อครบ 500 บาท แลกซื้อได้ 2 สิทธิ์ และซื้อ 680 บาทขึ้นไป แลกซื้อได้ 3 สิทธิ์

ต่อที่ 3 : นำคูปองส่วนที่ 2 ร่วม “ลุ้น" รับรางวัล จำนวน 11 รายการ 68 รางวัล ได้ที่เพจเฟสบุ๊ค “ตลาดยิ่งเจริญ” ในวันที่ 13 สิงหาคม นี้ ผ่านช่องทาง Facebook Live ตลาดยิ่งเจริญ

สำหรับวิธีรับคูปอง "แลก ลุ้น" ง่าย ๆ เพียง

1. กดถูกใจเพจ "ตลาดยิ่งเจริญ"

2. กดถูกใจ และแชร์โพสต์ ตลาดยิ่งเจริญฉลองครบรอบ 67 ปี ก้าวสู่ปีที่ 68 ไปหน้าเพจ Facebook ของท่าน แล้วแคปหน้าจอ 3. นำภาพแคปหน้าจอมาแสดงที่จุดประชาสัมพันธ์ รับทันทีคูปอง "แลก ลุ้น" 1 ใบต่อท่าน ได้ตั้งแต่วันที่ 8-10 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. นอกจากนี้ สำหรับสายรักษ์สิ่งแวดล้อมสามารถนำขยะพลาสติกที่ใช้แล้วแต่ยังสะอาดอยู่ ปริมาณ 1 ถุงหิ้ว (เช่น ถุงพลาสติก ขวดน้ำ) มาแลกรับคูปอง "แลก ลุ้น" 1 ใบต่อท่าน ได้ตั้งแต่วันที่ 9-10 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. สานต่อโครงการขยะกำพร้า “เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ” ที่ตลาดยิ่งเจริญได้ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีแนวคิดร่วมกันต้องการเปลี่ยนขยะพลาสติกที่ใช้แล้วให้เป็นประโยชน์ เช่น ทำผ้าบังสุกุล จีวรสำหรับพระสงฆ์ เป็นต้น

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook ตลาดยิ่งเจริญ: https://www.facebook.com/yingcharoen.market/

Commentaires


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page